Electrolux Newsroom Poland

CSR

Zaangażowanie społeczne

W Electrolux dążymy do tego, aby stać się odpowiedzialnym członkiem społeczności, w której funkcjonujemy. Nie pozostajemy obojętni na problemy zarówno globalne, jak i lokalne. Inicjujemy działania, które mają na celu zwrócenie uwagi na ważne problemy społeczne i pomagamy budować lokalnie stabilne fundamenty rozwoju.

W 2011 roku firma Electrolux została kolejny raz uwzględniona w prestiżowym rankingu Dow Jones Sustainability World Index (DJSWI). Na liście DJSWI znalazło się jedynie 10% spośród 2 500 największych firm na świecie. W zestawieniu uwzględniono przedsiębiorstwa najbardziej zaangażowane społecznie i ekologicznie.

Kampania Wodna
Odkurzacze z morza
Design Lab
Jesteśmy dobrym sąsiadem
Kodeks Etyczny Electrolux
Kodeks Postępowania Electrolux
Kontakt