Electrolux Newsroom Thailand

อีเลคโทรลักซ์ พลิกวิกฤติบริจาคโลหิตถวายพ่อหลวง

รูปภาพ

อีเลคโทรลักซ์ พลิกวิกฤติบริจาคโลหิตถวายพ่อหลวง

IMG_4720

ท่ามกลางการขาดแคลนเลือดอย่างมากในช่วงน้ำท่วมนี้ บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จึงได้ถือโอกาสเปิดอาคารเพื่อรับบริจาคเลือดแบบเต็มที่ ทั้งนี้คุณสุทธิ มโนกิจจรูญมั่น ผู้จัดการทั่วไป ได้ร่วมบริจาคโลหิตพร้อมๆกับพนักงานอีเลคโทรลักซ์และผู้เช่าอาคารทั้งสิ้น 92 คน ได้เลือดสูงถึง 36, 800 ซีซี และถือโอกาสถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงพระชนมายุครบ 84 พรรษา

นอกจากนี้อีเลคโทรลักซ์ยังได้บริจาคเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า จำนวน 20 เครื่อง และถุงยังชีพ 500 ชุด รวมมูลค่ากว่า 500, 000 บาท เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อเร็วๆนี้ด้วย

#####

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์โปรดติดต่อ

พิมพ์ไพลิน ธีระลีลา หรือ นันท์นภัส สุขปรีดี

เกรลิ่ง (ไทยแลนด์) โทร 02-635-7151-2 แฟกซ์ 02-635-7155

อีเมล์: pimpailin@grayling.com และ nannapat@grayling.com

บันทึก และแสดงข้อความ