Electrolux Newsroom Thailand

บทความ Tag ด้วยคำว่า ‘อีเลคโทรลักซ์ ดีไซน์ แล็บ 2010’

ดุลยวัต นิสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ พร้อมยังเป็นหนึ่งใน 25 คนในรอบ semi-finalist ระดับโลกสองปีซ้อน จากการแข่งขัน “อีเลคโทรลักซ์ ดีไซน์ แล็บ 2010” ด้วยผลงานออกแบบอุปกรณ์จัดเก็บและทำความสะอาดเสื้อผ้า Zephyr

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรุงเทพ – 24 มิถุนายน 2553   ดุลยวัต นิสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ พร้อมยังเป็นหนึ่งใน 25 คนในรอบ semi-finalist ระดับโลกสองปีซ้อน จากการแข่งขัน “อีเลคโทรลักซ์ ดีไซน์ แล็บ 2010” ด้วยผลงานออกแบบอุปกรณ์จัดเก็บและทำความสะอาดเสื้อผ้า Zephyr              เป็นอีกปีหนึ่งที่ดุลยวัต วงศ์นาวา นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด “อีเลคโทรลักซ์ ดีไซน์ แล็บ 2010” เป็นปีที่สองติดต่อกันจากผลงานการออกแบบ “อุปกรณ์จัดเก็บและทำความสะอาดเสื้อผ้า” ที่ใช้ชื่อว่า Zephyr โดยก่อนหน้านี้     ดุลยวัตเคยคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการแข่งขันออกแบบผลิตภัณฑ์       “อีเลคโทรลักซ์ ดีไซน์ แล็บ 2009” ในปีที่ผ่านมา            ไม่เพียงแต่รางวัลในระดับประเทศเท่านั้น ผลงานอันเปี่ยมไปด้วยนวัตกรรมของดุลยวัตยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ “อีเลคโทรลักซ์ ดีไซน์ แล็บ 2010” คัดเลือกให้เป็นหนึ่งในผลงานการออกแบบที่เข้ารอบ […]