Electrolux Newsroom Asia Pacific

Posts tagged with ‘Event’

Floating air purifier walks away with top prize at the Electrolux Design Lab 2012

An air purifier that takes up no floor space, provides lighting at night and looks good while doing it.

Introducing the Aeroball, a design by Polish design student Jan Ankiersztajn. The concept was the winning entry at the Electrolux Design Lab 2012, held in Milan on 25 October.

A Celebration, 1000 Years in the Making

From its humble beginnings as the centre of French Indochina, Thăng Long, more commonly known as Vietnam’s capital city Hanoi, has evolved over the last millennium to become a bustling metropolis.

Từ thời kỳ Pháp thuộc được xem là trung tâm của Đông Dương, Thăng Long được biết đến như thủ đô của Việt Nam – Thành phố Hà Nội, đã đấu tranh qua hàng thiên niên kỷ để giành độc lập vẻ vang như ngày hôm nay.