Electrolux Newsroom Bulgaria

Архив за June, 2009

Electrolux обяви намалената си консумация на енергия на Световния ден на околната среда, 5 юни, в партньорство с Коалиция “За да остане природа в България”, представена от Българска фондация “Биоразнообразие” и Сдружение “Аз обичам водата”

На втория преглед на своята енергийна стратегия, Electrolux обяви доброволните си планове да намали енерго-използването през следващите четири години. Предприятията, офисите и складовете на Electrolux ще консумират 15% по-малко енергия през 2012 г., отколкото през 2008 г., редуцирайки въглеродните емисии с 70 000 тона, които се равняват на отделения въглероден двуокис, който отделят 30 000 коли годишно.