Electrolux Newsroom Bulgaria

Electrolux обяви намалената си консумация на енергия на Световния ден на околната среда, 5 юни, в партньорство с Коалиция “За да остане природа в България”, представена от Българска фондация “Биоразнообразие” и Сдружение “Аз обичам водата”

Снимки

На втория преглед на своята енергийна стратегия, Electrolux обяви доброволните си планове да намали енерго-използването през следващите четири години. Предприятията, офисите и складовете на Electrolux ще консумират 15% по-малко енергия през 2012 г., отколкото през 2008 г., редуцирайки въглеродните емисии с 70 000 тона, които се равняват на отделения въглероден двуокис, който отделят 30 000 коли годишно.

Electrolux непрекъснато следят влиянието си над околната среда. В периода между 2005 г. и края на 2008 г., Electrolux намалиха консумацията на енергия с 14,5%, постигайки целта си да намалят въглеродните емисии с 90 000 тона (годишният еквивалент на емисиите от 40 000 коли) почти една година преди края на определения по график срок. Поддържайки своята ангажираност спрямо енергоспестяването, Electrolux предвижда общо 160 000 тона по-малко въглеродни емисии в периода 2005-2012 година.

„Electrolux има важна роля в разработването на климатичните проблеми. Ние можем да участваме пълноценно и да продължим да развиваме бизнеса си и усъвършенстваме работата си,” казва Ханс Строберг, президент и главен изпълнителен директор на Electrolux.

Да редуцира необходимата за работа енергия е съществена част от стратегията на Electrolux, насочена към опазване на околната среда. Electrolux произвежда широка гама от „зелени” продукти с водещи характеристики в индустрията и повишава осведомеността за огромната значимост на енергийно ефективните уреди, за да може всеки да допринесе към опазването на околната среда.

„Днес Electrolux предлага хладилници, консумиращи 70% по-малко енергия, в сравнение с техните предшественици от преди 15 години. С правилната маркетингова стратегия, ние вярваме, че можем да допринесем дори още повече. Ето защо, Electrolux настоява пред политиците и правителствата да предложат ползи на потребителите, които да ги стимулират да заменят енерго-неефективните уреди, с нови и ефективни уреди”, продължава Старберг.

За повече информация, за това колко енергия и вода може да спестите като преминете на енерго ефективни електроуреди, посетете http://www.electrolux.com/ecosavings и http://www.electrolux.com/watersavings

Запазете и публикувайте