Electrolux Newsroom Bulgaria

Темата на Electrolux Design Lab 2010 – епохата на новите пространства

Снимки

Краен срок за получаване на предложенията: 1 май, 2010 г.

Регистрирай проекта си на сайта на конкурса И го изпрати на еmail адреса на конкурса в България:

http://www.electroluxdesignlab.com, designlab@newmoment-bg.com

Първа световна награда: 5 000 евро и 6-месечен платен стаж в център за дизайн на Electrolux.

Втора световна награда: 3 000 евро.

Трета световна награда: 2 000 евро.

Ако си студент в областта на дизайна и промишления дизайн, Electrolux Design Lab 2010 те кани да създадеш домашните уреди, които хората ще ползват, за да приготвят и съхраняват храна, перат дрехи и мият чинии в домовете си през 2050 г., когато 75% от световното население ще живее в градска среда. Нарастващият брой хора, живеещи в концентрирани градски райони, налага преосмисляне на ефективността на пространствата.

Тази година конкурсът ще разгледа със специално внимание предложението ти за дизайн на цялостна линия от решения/продукти. Идеите трябва да отговарят на основните изисквания на потребителите; да са екологични и приспособими към време, пространство и индивидуален стил.

Запазете и публикувайте