Electrolux Newsroom Bulgaria

Темата на Dinner Explorer за 11 август: Рамадан в Турция

Снимки

Той е деветият месец от календара Хиджра. Хиджра е лунен календар, в който годините са с 11-12 дни по-кратки, в сравнение с тези в нормалния календар. Ето защо, месецът Рамадан и периодът на пост се менят всяка година. В края на месеца, всички мюсюлмани празнуват религиозния празник Рамазан Байрам. В Турция се строят тенти, а големите джамии окачат големи плакати, посветени на празнуването на месеца. Рамазан Байрам подчертава важността на семейството. То се събира за общо забавление. По-младите членове на семейството посещават по-възрастните и им целуват ръка. По-възрастните им дават джобни пари. На гостите се предлагат десерти, сладки и бонбони.

Вижте повече на:

http://www.dinnerexplorer.com/Themes/Ramadan-in-Turkey/

Запазете и публикувайте