Electrolux Newsroom Bulgaria

Темата на Dinner Explorer за 24 август: Фестивалът на гладните духове

Снимки

Това е фестивал на цветни и горящи и фенери и улици, пълни с хора, които горят фалшиви пари, за да умилостивят духовете. За да се уверят, че духовете няма да пакостят, хората организират празненства на открито в рамките на целия ден и цялата нощ. Фестивалът на гладните духове се празнува през седмия месец от китайския Лунен календар, когато портите на подземния свят се отварят и мъртвите ходят сред живите. Отбелязва се в почти всички китайски общност. Вярва се, че духовете се лутат по Земята, за да търсят храна и отмъщение от тези, които са им навредили в предишния живот. Китайците празнуват Фестивала, за да си спомнят своите починали предци и им отдадат почит. Разбирането е, че храната, предлагана на мъртвите, им носи радост и отблъсква лошия късмет.

Вижте повече на:

http://dinnerexplorer.com/en/Themes/Yue-Laan-Or-Zhong-Yuan-Jie-Festival-of-the-hungry-ghosts/

Запазете и публикувайте