Electrolux Newsroom Bulgaria

Шведите не зареждат съдомиялните си докрай

Снимки

Това са две от заключенията от изследване на човешкото поведение към околната среда, включващо повече от 10 000 отговора от 10 страни. Както се вижда и на www.electrolux.com/WaterSavings, дори и не докрай заредени, съдомиялните спестяват значително количество вода, в сравнение с миенето на съдове на ръка.

От страните, включени в проучването, хората в Холандия зареждат най-добре съдомиялните и пералните си машини, последвани от Канада, Австралия, Чехия и Франция. Хората в Италия и Норвегия също са по-скоро дисциплинирани в това отношение, докато шведите, мексиканците и корейците се представят най-зле в тази категория.

Заредени добре или не, съдомиялните спестяват вода, в сравнение с миенето на съдове на ръка. За измиването на едно и също количество съдове на ръка се използват средно 103 литра вода, в сравнение с 12-те литра, нужни на една модерна съдомиялна машина.

На www.electrolux.com/WaterSavings можете да изчислите колко вода можете да спестите в своето домакинство, град или държава. Ако всички домакинства в Европа ползват модерна съдомиялна, може да бъде спестено количеството вода, консумирано от Дания за година.

Проучването също показва, че докато тези, които казват, че са загрижени за околната среда, предприемат действия, останалите потребители също ще променят поведението си, ако им бъдат предоставени подходящите стимули и информация. Това доказва ефективността на правителствените инициативи за подобряване на енергийната ефективност, в т.ч. като отпускат суми на домакинства, за да инсталират енерго-спестяващи уреди.

Такива инициативи са предприети в няколко държави по света, наскоро и от президента на САЩ, Обама. Проучванията разкриват, че те работят. За няколко години от началото на 2000 г., в Холандия се провежда програма, която предоставя отстъпка при закупуване на енерго-спестяващи уреди (клас А). В този период Холандия трансформира своя пазар за уреди в един от най-модерните в ЕС. През 2007 г. в Италия, след въвеждането на кредити за енерго-спестяващи хладилници и фризери, е отбелязана значителна промяна в продажбите. Делът на хладилниците/фризерите клас A+ and A++ нараства от 10% през 2006 г. до почти 50% през 2008 г.

Electrolux е застъпник за въвеждане на стимули в данъчното облагане на потребителите за подмяна на „гладните за енергия”, стари уреди, с ефективни. Ако десетгодишните (и по-стари) уреди се заменят с нови, енерго-спестяващи, Европа може да намали въглеродните си емисии с почти 20 милиона тона годишно.

Запазете и публикувайте