Electrolux Newsroom Bulgaria

Съдомиялните са едно от решенията за борба с недостига на вода

Снимки

На www.electrolux.com/WaterSavings всеки може да изчисли колко вода може да бъде спестена в домакинствата, градовете и 22-те държави от ЕС, ако вместо мием на ръка, почистваме съдовете в модерни съдомиялни.

Най-ефективната съдомиялна на Electrolux консумира 2,27 литра вода, за да измие чиниите, замърсени в рамките на ден. За сравнение, според изследване на Бонския университет, проведено през 2009 г., за същото количество съдове, всеки от нас употребява по 10,5 литра дневно. Ако всички жители на Европа преминат от ръчно на автоматично почистване на съдове, ще бъде възможно да бъдат спестени 990 куб. м. свежа вода годишно.

Когато водата за подгряване е по-малко, се употребява и по-малко електрическа енергия. Като добавка, потребителите спестяват време и пари.

Запазете и публикувайте