Electrolux Newsroom Bulgaria

Обобщени резултати за 2010 г.

Снимки

• Electrolux показа рекордни печалби и достигна оперативен марж от 6% за пълната 2010 г.;

• Всички бизнес области подобриха резултатите от предишната година;

• Подобрения в продуктовия микс, спестяването на разходи се компенсира от повишени цени на суровините и натиск за намаляване на търговските цени;

• Бордът на директорите предлага дивиденти за 2010 г. от 6,50 шведски крони на акция;

• Бордът на директорите предлага подобрен мандат за обратно купуване на собствените акции.

Запазете и публикувайте