Electrolux Newsroom Bulgaria

Electrolux вдига летвата в отчитането на устойчивостта

Снимки

Глобалната отчетна инициатива (ГОИ) е най-уважаваният стандарт за устойчивост, който отчита практиките и обществените ангажименти за влиянието върху природата, труда и човешките права. Включен в онлайн варианта на Годишния доклад на Electrolux„Въпроси, свързани с устойчивостта” е съставен около интерактивен ГОИ индекс, който позволява на читателите да погледнат по-обстойно на отговора на Групата, свързан с проблемите на устойчивите практики.

„Докладът не просто описва нашата стратегия и как възнамеряваме да я осъществим, но и очертава най-важните въпроси за нашия бизнес и как работим, за да се държим на върха. Никога досега, отчетите ни за устойчивостта не са били толкова обвързани с Годишния доклад”, казва Хенрик Съндстрьом, вицепрезидент на „Дейности по устойчивостта” в Electrolux.

Акцентът се поставя върху четири проблема: климатичните промени, етичния бизнес и безопасните работни места, отговорно преразпределение и реструктуриране. Докладът показва как Electrolux се справя с тези въпроси и предоставя информация за повече от 70 индикатора за работа, дефинирани от ГОИ.

Друга точка в доклада представя това, че Electrolux е успяла да намали използваната електроенергия с 25% от 2005 г. насам и поставя 2014 г. като цел за транспорта (намаляване на въглеродните емисии с 15%) и използваната вода (с 20%), с последващи дългосрочни и краткосрочни продуктови идеи за намаляване на използваните енергия, вода и химикали през 2011 г.

„През 2010 г., ние започнахме процеса на създаване на схема за действия, които да затвърдят нашата устойчивост. Подобряваме нашата работа по възникващите глобални предизвикателства. Изостряме погледа си върху това, как те влияят върху потребителските нужди и условията за бизнес. 2011 г. дава началото на промяна в скоростта на работа на Electrolux.”, казва Кийт Маклафлин, Президент и изпълнителен директор на Electrolux.

Запазете и публикувайте