Electrolux Newsroom Bulgaria

Electrolux представи годишния доклад за устойчиво развитие за 2013 и заложените цели за следващия период

Снимки

В годишния си доклад за устойчивост за 2013 г., международният производител на уреди за дома Electrolux представя постигнатите резултати за изминалата година, както и заложените цели за намаляване на карбоновия отпечатък до 2020 г. Докладът се фокусира върху бизнес стратегията на компанията и подходът към устойчиво развитие и грижа за околната среда.

„В Electrolux се стремим да прилагаме все по-интелигентни и ефективни решения, насочени към все повече хора по света. За да направим тази позитивна разлика осезаема, дейностите за устойчиво развитие ще бъдат заложени в сърцето на бизнес стратегията на Electrolux за следващите години. – споделя Кийт Маклафлин, Президент и изпълнителен директор на Electrolux.

Най-големият отпечатък върху природата е въглеродният диоксид, отделян при използването на уредите. Увеличаването на ефективността на уредите и следователно намаляване на вредните емисии е основен приоритет за Electrolux. Заложените цели по отношение на карбоновия отпечатък за 2020, сравнени с тези за 2005 г., ще намалят емисиите приблизително от 50 до 25 милиона тона в четири ключови зони: използвани продукти, производство, транспорт и елиминиране на газове със силно отрицателно влияние.

Други важни насоки от доклада:

– Стратегията за устойчиво развитие е насочена в три основни области: Продукти, услуги и пазари; Хора и операции; Общества и заинтересовани страни. Повече за отделните области вижте ТУК

– С основен фокус върху човешките права, Electrolux работи в посока уеднаквяване на стандартите и осигуряване на стабилни работни условия, съобразени с високите екологични, трудови и правозащитни стандарти на компанията в глобален мащаб

Пълният доклад можете да видите тук: http://annualreports.electrolux.com/2013/en/Sustainability/Sustainability.html

 

Запазете и публикувайте