Electrolux Newsroom Bulgaria

Ускоряване на иновациите в една вече иновативна компания

Иновации от Electrolux Част 1: Да направиш компанията си по-иновативна не става само с увеличаване на ресурсите или въвеждане на нови процеси. Ключът към истинската иновация е в културата на компанията.

Преди няколко години, Йоаким Раск и Антон Люндберг, работещи в отдела за иновации, получиха задача от ръководството на Electrolux Group да ускорят иновациите в компанията и тя да излезе на челни позиции. И по това време Elextrolux бе една от най-иновативните компании в тази индустрия.

Йоаким РаскПреди всичко, защо иновацията е толкова важна за Electrolux?

Раск: Electrolux е изградена върху иновация. Създателят на компанията Аксел Венер – Грен винаги е разказвал историята за това как през 1908 г. го осенява идеята как да направи прахосмукачката по-лека, по-лесна за използване и на достъпна цена за всяко домакинство. Той въплъщава култура на иновация, дизайн и грижа към клиента, когато е работил в компанията. Нямало невъзможни неща. Да бъдеш иновативен е нещо задължително за компания като Electrolux, но просто да си такъв не е достатъчно. Работим на конкурентен пазар и трябва да сме иновативни, за да сме пред другите. Нашите иновации трябва да бъдат такива, за които потребителите са готови да платят и трябва да са на пазара възможно най-бързо.

 Как вече иновативна компания ускорява иновацията?

Раск: Отговорът, до който стигнахме, бе холистична иновационна програма, фокусирана върху 3 ключови перспективи с акцент върху потребителя:

  •  Фокусиране на стратегията (Развитие на стратегията): Гарантиране, че новите продукти и услуги са създадени около специфични фокусни сфери, които ще засилят позициите на марките от Electrolux Group и ще осигурят растеж на печалбите
  • Използване на възможностите (Активиране на възможностите): Докарване на проектите от идея до реалност, отново и отново, за да сме сигурни, че всички възможности са използвани.
  • Създаване на култура на иновации (Организационна ангажираност): Стимулиране на културата на иновации и сътрудничество, използвайки опита на компанията

Какво отличава Electrolux в сферата на иновациите?

Нашата иновационна програма е уникална. Каквото другото правят на теория, ние го правим на практика. Ние ангажираме голям брой служители в работата по иновациите и се стараем те да заемат централно място по много различни начини. Тазгодишната тема бе бъдещето на тъканите и заедно повече от 7200 служители дадоха над 1100 идеи. Това е забавен начин да сме сигурни, че потокът от иновации не спира и винаги е захранван от опита на служителите в компанията. И най-важното, печелившите идеи от iJam получават финансиране за последващо развитие. Много от тези идеи вече са на продуктовата поточна линия.

По-какъв друг начин ангажирате служителите?

Раск: Друг начин за насърчаване на иновационния дух е чрез iLab, място за креативни срещи в централата на Electrolux Group. Някои от последните иновационни продукти се окачени на стена, която наричаме „Стената на Иновацията“. iLab пространството също така е дом на нашите iChats, които са вътрешнокорпоративна версия на TED дискусиите и се провеждат през седмица в петък

Кои продукти са пуснати в употреба от началото на новата програма?

Раск: Прекалено много са за изброяване! Нашият бизнес сектор се справя страхотно в разработването на иновативни продукти.

 

 

 

Запазете и публикувайте