Electrolux Newsroom Bulgaria

Интегриране на иновациите в реалния живот

Иновации от Electrolux, част 2:  Важно, за да останеш на върха по отношение на иновациите, е да си сигурен, че използваш всички възможности. Как компания като Electrolux превръща проектите си от идея в реалност?

Йоаким РаскЙоаким Раск, вицепрезидент на отдел Иновации за Electrolux Group, отговаря за реализирането на програмата за иновации на компанията. Попитахме го как компания като Electrolux оползотворява възможностите.

Реализирането на възможностите е приоритетно в програмата за иновации на Electrolux. Как точно осъществявате това и защо е толкова важно?

Раск: Реализирането на възможностите представлява извеждането на идеите ни на бял свят. Това ни помага да сме сигурни, че нашите продукти достигат до пазара възможно най-бързо. Не можем да си позволим да стоим върху една идея прекалено дълго. Трябва да действаме бързо.

В този процес са важни 2 неща:

  1. Осъществяване на идеята: Трябва да се докаже, че може да стане на практика. Няма смисъл от представянето на нещо, което не работи в реалния живот. Трябва да намерим проект, в който има иновация и да го подчертаем, както и да извлечем наученото.
  2. Очертаване на процеса: Какво е нужно да се направи, за разработването на продукта и пускането му в продажба? Имаме ли солидно мнение на потребител като отправна точка? Имаме ли техническите възможности да го осъществим? Как можем да взаимстваме нещо от предишни иновативни проекти?

Често изразходваме повече време в началото на проекта, за да може нещата да вървят по-бързо в края. Това е начинът, по който процедираме в Electrolux. Само преди 5 години проектите ни отнемаха много по-дълго време.

Как Electrolux успява да превърне идеите в реални продукти?

Раск: Нашият процес за реализиране на иновациите ни помага. Процесът изисква всичко да бъде планирано. Важно е да работи функционално с цел по-бърза реализация на проектите. Понякога имаме почти цялата информация, за да започнем даден проект. Друг път просто имаме бегла идея. Ако нямаме информация, използваме изследователски подход, наречен Insight2Innovation, който очертава различни стъпки, които трябва да обмислим. С какво разполагаме? Какво не знаем? След това си набавяме нужната информация от потребители и проучване на пазара. Анализираме резултатите и очертаваме насоките за работа.

Как сте сигурни, че се фокусирате върху иновациите, които ще се отплатят?

Раск: Програмата за иновации използва потребителски анализи, за да определи нуждите на пазара, гласно и негласно. Когато намерим негласна нужда, ние я превръщаме в иновация и точно това е моментът на магията. Все пак е трудно да открием изцяло нови категории продукти. Често пъти е въпрос на откриване на малки иновации към съществуващи продукти, които да надградим. Пример за това е Custom-Flex хладилникът, при който даваме възможност на потребителя да организира интериорното пространство и вратата според нуждите си. Това не е откриване на нов пазар, но преоткрива начина, по който гледате на хладилниците.

Запазете и публикувайте