Electrolux Newsroom Bulgaria

Еlectrolux и партньори стартират уникална програма за енергийни изследвания

electrolux-and-partners-inaugurate-unique-swedish-energy-research-program-003

 

За Electrolux е чест да участва в “Smart Energy City”, уникална програма за научни изследвания, където 150 семейства се преместват в интелигентни апартаменти в нова област за градско развитие – Royal Seaport Стокхолм. Обитателите ще могат да видят и да управляват своето потребление на енергия в реално време, създавайки информация, която да се използва за изследване от Кралския институт за технологии.

Изследователската програма се основава на сътрудничество между ABB, Electrolux, Ellevio, Ericsson и Fortum. Тези компании заедно създадоха система за свързване на уреди като перални машини и сушилни с интелигентна електрическа мрежа. Част от финансирането е от Шведската енергийна агенция, изследването ще отговори на въпросите за използването на енергия, например, ако жителите се фокусират върху ползите за околната среда или за разходи при планирането на тяхното потребление на енергия.

Програмата е открита днес от министъра на предприятията и иновациите Микаел Дамберг, заедно с представители на фирмите, включително Ян Брокман, главен оперативен директор на Electrolux.

Видео

Запазете и публикувайте