Electrolux Newsroom Bulgaria

Electrolux придобива водеща компания за производство на бойлери

Basic CMYK

Electrolux обяви, че се е съгласил да придобие водещия производител на бойлери Kwikot Group в Южна Африка (Kwikot Proprietary Limited и неговите филиали), за обща стойност от 3,180 милиарда ZAR (приблизително 2 милиарда шведски крони). Придобиването разширява продуктовата гама на Electrolux в областта на домашния уют и увеличава растежа на компанията в този регион.

Във финансовата година, приключваща на 30 юни 2016, Kwikot Group е реализирала продажби от приблизително 1,13 милиарда ZAR (приблизително 730 милиона SEK), и марж на оперативна печалба от повече от 20%. С около 800 служители, придобиването значително укрепва присъствието на Electrolux в региона. Частната фирма е базирана в Йоханесбург, където също има производствени бази и складови площи. Продуктите, които включват уреди с голяма електрическа мощност и слънчеви бойлери, термопомпи, консумативи и аксесоари, се продават главно в Южна Африка и съседните страни.

“Придобиване на Kwikot Group ще осигури качествена промяна за Electrolux в Южна Африка, чрез допълнително предлагане на продукти, достъп до важни сегменти от клиенти и чрез добавяне на силна дистрибуторска и сервизна мрежа в региона, което е от значение за нашите други категории продукти,” каза Дан Арлер, ръководител Големи електроуреди в Европа, Близкия изток и Африка. “Придобиването се вписва идеално в нашата стратегия за печеливш растеж. С него се разширява предлагането от Electrolux и увеличаваме своя опит в областта на домашния уют. Сега ще има пълна гама от водогрейни продукти подкрепящи нашия продължителен растеж и рентабилност.”

Запазете и публикувайте