Electrolux Newsroom Bulgaria

Electrolux пресъздаде дом за милениалите с помощта на Hyper Island

Electrolux наскоро приветства 150 ученици от Hyper Island – училище, което предизвиква фирми и физически лица да растат и да останат конкурентоспособни в един все по-дигитализиран свят – да споделят каква роля те вярват, че Electrolux може да има в здравословния дом на бъдещето.

Милениалите са бъдещото потребителско поколение, цифровото преобразуване се развива с бързи темпове и посещението на бизнес отдела Home Care & Small Domestic Appliances бе ценна възможност за разширяване на мисленето на Electrolux и това, което фирмата трябва да мисли за следващите десет години, за да допринесе за нов устойчив начин на живот.

Силни идеи дойдоха на тема устойчивост – наемане, а не притежаването на продукти, развитие на съвместното живеене – където Electrolux може да действа като платформа за улесняване на споделянето и осигуряването на продукти, за да се осъществява съвместно живеене и споделено работно пространство. Всичко това студентите визуализират в следващото видео.

Запазете и публикувайте