Electrolux Newsroom Bulgaria

Electrolux отличи най-добрите служители на компанията

Наградите на Electrolux се състояха в Стокхолм на традиционното годишно събитие, създадено за изграждане на духа и културата на Electrolux, като отличи и поздрави най-добрите екипи и хора в компанията.
Талантът е от жизненоважно значение за растежа на компаниите и Electrolux се ангажира да признае ролята на хората от цялата компания в предоставянето на потребителите на Electrolux с най-добрите в своя клас уреди, които са от основно значение за фирмената стратегия и нейния успех.

Първата глобална награда в Electrolux беше въведена през 1990 г. – Наградата за продукт – да признае и възнагради ролята на инженерите в компанията. През годините, когато компанията се превърна в по-фокусирана върху потребителите и иновациите бяха въведени нови категории, които отразяват промяната в посоката на компанията. Тази година бяха връчени 11 награди, за да отпразнуват изключителната работа в области като лидерство, устойчивост, дизайн, качество, изобретения и маркетингови постижения.

Тазгодишната Награда за устойчивост бе представена в Програмата на Общността за отпадъците от големи производители на азиатско-тихоокеански стоки. Програмата създава инициативи за социални инвестиции, които вдъхновяват и подкрепят местните общности, като се съсредоточават върху здравето и храненето, хранителните отпадъци и продоволствената несигурност.

Запазете и публикувайте