Electrolux Newsroom Bulgaria

Electrolux запазва лидерска позиция в индекса за устойчивост на Dow Jones

Electrolux Group беше обявен за отраслов лидер в категорията Домакински стоки за дълготрайна употреба в световния индекс за устойчивост на Dow Jones (DJSI World). Electrolux получава това признание за дванадесета поредна година в оценяването, публикувано от RobecoSAM.

„За нас е чест отново да бъдем признати за отраслови лидери в направлението устойчивост. Устойчивото развитие е част от нашата цел – да подобрим качеството на живот. Всички наши усилия целят да предоставим на потребителите възможност да живеят по-приятно и устойчиво, ” сподели Хенрик Сунстрьом, ръководител на отдел„ Устойчивост “в Electrolux. „Тази година резултатите от оценяваненто на Electrolux показват обхвата на нашето обещание за устойчивост. Electrolux заема водеща позиция в нашата индустрия във всички направления – икономическо, екологично и социално.”

Индексът за устойчивост на Dow Jones позволява на инвеститорите да интегрират съображенията за устойчивост в своите портфолиа. В същото време той осигурява ефективна платформа за ангажиране на компаниите да възприемат добри устойчиви практики. За повече информация посетете: www.sustainability-indices.com.

Запазете и публикувайте