Electrolux Newsroom Bulgaria

Публикации с етикети ‘акции’

Известие за свикване на Обща годишна среща на AB Electrolux

Акционерите на AB Electrolux са поканени да участват в Общата годишна среща, която ще се състои в четвъртък, 31 март 2011г. от 17.00 часа в Berwald Hall, Dag Hammarskjölds väg 3, Стокхолм, Швеция.

Обобщени резултати за 2010 г.

• Electrolux показа рекордни печалби и достигна оперативен марж от 6% за пълната 2010 г.; • Всички бизнес области подобриха резултатите от предишната година; • Подобрения в продуктовия микс, спестяването на разходи се компенсира от повишени цени на суровините и натиск за намаляване на търговските цени; • Бордът на директорите предлага дивиденти за 2010 г. […]