Electrolux Newsroom Bulgaria

Публикации с етикети ‘оперативен марж’

Обобщени резултати за 2010 г.

• Electrolux показа рекордни печалби и достигна оперативен марж от 6% за пълната 2010 г.; • Всички бизнес области подобриха резултатите от предишната година; • Подобрения в продуктовия микс, спестяването на разходи се компенсира от повишени цени на суровините и натиск за намаляване на търговските цени; • Бордът на директорите предлага дивиденти за 2010 г. […]

Коментарите на президента и изпълнителен директор Кийт Маклафлин за рекордните резултати от четвъртото тримесечие на 2010 г.

Отчитаме силни резултати за четвъртото тримесечие на 2010г., а годината като цяло беше най-силната за Electrolux досега. Успяхме и да достигнем оперативен марж от 6%. Много съм горд, че всички наши операции подобряват резултатите си в пазар, който продължава да бъде много конкурентен и в среда с повишаващи се цени на суровините.