Electrolux Newsroom Bulgaria

Публикации с етикети ‘устойчиви практики’

Electrolux е обявена за една от най-етичните компании за 2011 г.

Electrolux беше призната за една от компаниите, включени в класацията „Най-етични компании за 2011 г.” от института Ethisphere. Класацията назовава 110 компании в 38 сектора от индустрията, които превъзхождат своите конкуренти в етично отношение. Всяка една от тях е наградена за инициативи и практики, които са ключови за успеха в бизнес план, полезни са за обществото и вдигат етичните стандарти в индустрията.