Electrolux Newsroom Czech Republic

Nové spotřebiče dokáží snížit evropské emise CO2 o 20 milionů tun

Fotografie

Electrolux Ecosavings

Dokumety

Ecosavings

V dnešní Evropě je v provozu 188 milionů ledniček, mrazniček, myček nádobí a praček, kterým je více než 10 let. Pokud by zákazníci nahradili tyto zastaralé výrobky novými, energeticky účinnějšími, pak by to pouze v Evropě snížilo emise CO2 přibližně o 20 milionů tun ročně. To odpovídá emisím CO2 z 11 tepelných elektráren, nebo 6 % z cíle stanoveného Kjótským protokolem.

Podle průzkumu agentury McKinsey & Company z roku 2009 patří globálně náhrada zastaralých spotřebičů k těm opatřením, která mají největší účinnost v poměru k vynaloženým nákladům. Proto je důležité, aby vlády evropských zemí aktivně zkoumaly možnost urychlení výměny starých energeticky neúčinných domácích spotřebičů. To neznamená, že bychom měli přestat klást důraz na rozvoj obnovitelných energií. Musíme ale pamatovat také na tyto snadnější kroky, protože jen všechna opatření dohromady nám umožní dosáhnout tak naléhavě potřebné redukce emisí CO2.

Od nahrazení domácích spotřebičů můžeme očekávat skutečně výrazné energetické úspory. Jen v samotné České republice by poskytla výměna všech spotřebičů starších 10 let úspory energie ve výši 360 822 325 Kwh. Přechod na energeticky nejúspornější spotřebiče se ale neuskuteční sám od sebe. Pokud chceme, aby se zákazníci chovali odpovědně vůči klimatu, pak by jim k tomu politikové měli poskytnout finanční pobídky. Za takovými finančními pobídkami stimulujícími náhradu starých spotřebičů stojí i World Energy Council (Světová energetická rada), která je pokládá v této oblasti za vysoce účinné.

Nijak se netajíme tím, že jako jeden z největších světových výrobců elektrických spotřebičů si samozřejmě přejeme prodávat zákazníkům nové výrobky. Proto je také důležité zdůraznit, že naše energeticky nejúčinnější současné ledničky spotřebovávají o 70 % méně energie, než jaký byl průměr před 15 lety. Analýza životního cyklu výrobku ukazuje, že spotřeba energie ve fázi provozu představuje 80 % celkového vlivu lednice na životní prostředí během celého jejího životního cyklu.

Od roku 2005 jsme snížili naši vlastní spotřebu energie o 15 % a naším cílem je ji snížit do roku 2012 o dalších 15 %. To znamená, že můžeme věrohodně prohlásit, že jsme odvedli svůj „domácí úkol“: omezili jsme vlastní produkci energie a vyvinuli jsme své výrobky tak, abychom poskytli celé společnosti energii a přitom byli šetrnější k životnímu prostředí. Zákazníci se ale bohužel přizpůsobují příliš pomalu. Proto je na evropských vládách, aby zajistily pobídky pro zákazníky, které jim pomohou svým chováním předcházet změnám klimatu.

Hans Straberg, Prezident a CEO AB Electrolux

Navštivte stránky Ecosavings

Ulož a sdílej tento odkaz