Electrolux Newsroom Estonia

Electrolux julgustab kliimast hoolima

Electroluxi president ja tegevdirektor Hans Straberg on üks 358-st firmajuhist, kes on toetust avaldanud Caring for Climate ÜRO Global Compact paktile. Antud organisatsioon on korraldanud seeria algatusi üle kogu maailma, mis demonstreerivad ettevõtetele nende rolli kliimamuutuse vastases võitluses.

Caring for Climate ÜRO Global Compacti eesmärk on julgustada kokkulepete sõlmimisi nii firmade kui ka valitsuste seas, et luua efektiivne kliima strateegia. Initsiatiiv mitte ainult ei arenda praktilisi lahendusi, vaid aitab ka kujundada poliitikat ja avalikku arvamust.

Maailma suurfirmade tippkohtumisel Kopenhaagenis 24.-26. mail, mille teemaks oli kliima muutumine, esitleti ÜRO peasekretärile, Ban Ki-moonile raamatut „Kliimast hoolimine põhjamaade parim praktika”. Raamat, mis avaldati ÜRO Põhjamaade võrgustiku poolt, räägib Rootsis, Taanis, Norras ja Soomes asuvatest suurfirmadest ja nende pingutusest panustada lahenduste leidmisesse kliimamuutuse vältimiseks. Electrolux on väljaandes 22 esiletõstetud firma seas.

Raamatus kirjeldab Electrolux oma kliima strateegiat järgnevalt:

• propageerida ja arendada kõige energiasõbralikemaid tooteid;
• vähendada energia kulu enda hoonetes;
• tõsta teadlikkust energiasõbralike seadmete tähtsusest;

Viimane aspekt on ülioluline. Kui tarbijad oleksid teadlikud tohutust keskkonlikust potentsiaalist saaks Electrolux palju rohkem panustada kliima säästmisesse. Raamatus „Kliimast hoolimine” (Caring for Climate) kutsub Electrolux seetõttu üles valitsusi investeerima rahalisi vahendeid, et soodustada kliimateadlikku tarbimist inimeste poolt, näiteks hinnaalandused ja boonused inimestele, kes ostavad kliimasäästlikke seadmeid.

Save and share this post