Electrolux Newsroom Estonia

Electrolux lisati ülemaailmsesse Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeksisse

Electrolux lisati taas ülemaailmsesse Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeksisse Dow Jones Sustainability World Index (DJSWI). DJSWI indeksisse pääsevad oma klassi jätkusuutlikule arengule pühendunud tippettevõtted – kokku 10% maailma 2500 suurimast firmast.

„Olen uhke, et Electrolux on kümnendat korda tunnistatud üheks jätkusuutlikkuse liidriks maailmas. Meie aktiivne roll kliimamuutuste vastases võitluses on väljakutse äritegevuses ning samas väljendab see meie soovi olla lahenduse leidmise juures. Meie kõige olulisem panus maailma jätkusuutlikku arengusse on „roheliste” toodete ning energiasäästlike kodumasinate arendamine ja tootmine,” ütles Electroluxi president ning juhatuse esimees Hans Stråberg.

DJSWI indeksi järgi on Electrolux demonstreerinud väljapaistvaid tulemusi brändiarenduses, keskkonnajuhtimise süsteemides, aktsionäride kaasamises ning tarnimise standardiseerimises.

DJSWI indeks on alates 1999. aastast mõõtnud korporatiivses sektoris jätkusuutlikkuse parandamiseks tehtud jõupingutusi.

Rohkem informatsiooni: http://www.sustainability-index.com/

Save and share this post