Electrolux Newsroom Estonia

Electroluxi majandusaasta aruanne tõusis paremiku tippu

Teist aastat järjest tõusis Electroluxi majandusaasta aruanne Report Watch poolt koostatava aastaaruannete „Aasta Aruandes“ avaldatava paremiku tippu. Kokku seati paremusjärjekorda 300 rahvusvahelist noteeritud ettevõtet.

Electroluxi aruanne tuli teisele kohale Saksamaa Adidase järel. Kolmandaks ja neljandaks jäid Kanada Telus ja Hollandi Philips. Žürii tõi esile Electroluxi aruande väga head loetavust tänu disainile ja küljendusele ning kiitis ka majanduslikku selgust, brändingu osa ja kiirülevaadet ettevõtte tegevusest ning aktsiatest. Report Watch’i ülevaadet aastaaruannete headest tavadest peetakse mitmel pool kõige põhjalikumaks, autoriteetsemaks ja rahvusvaheliselt ülevaatlikumaks aastaaruannete analüüsiks.

Electroluxi aastaaruanne koosneb kahest osast. Esimene osa on põhjalik ülevaade grupi strateegiast ja ärimudelist. Teises osas on ära toodud majandusaasta raamatupidamisaruanne ja muu finantsinfo. Electroluxi Jätkusuutlikkuse Raport on samuti lisatud teisele osale.

Save and share this post