Electrolux Newsroom Estonia

Electrolux lisati taas ülemaailmsesse Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeksisse

Electrolux lisati juba neljandat aastat järjest ülemaailmsesse Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeksisse Dow Jones Sustainability World Index (DJSWI). DJSWI indeksisse pääsevad oma klassi jätkusuutlikule arengule pühendunud tippettevõtted – kokku 10% maailma 2500 suurimast firmast.

Electroluxi aktiivne roll kliimamuutuste vastases võitluses on väljakutse äritegevuses ning samas väljendab see firma soovi olla lahenduse leidmise juures. Electroluxi kõige olulisem panus maailma jätkusuutlikku arengusse on „roheliste” toodete ning energiasäästlike kodumasinate arendamine ja tootmine, samas ka merereostusevastased ja taastootmist propagandeerivad kampaaniad.

DJSWI indeksi järgi on Electrolux demonstreerinud väljapaistvaid tulemusi brändiarenduses, keskkonnajuhtimise süsteemides, aktsionäride kaasamises ning tarnimise standardiseerimises.

DJSWI indeks on alates 1999. aastast mõõtnud korporatiivses sektoris jätkusuutlikkuse parandamiseks tehtud jõupingutusi.

Rohkem informatsiooni: http://www.sustainability-index.com/

Save and share this post