Electrolux Newsroom Estonia

Electrolux kutsub ühinema võitlusega puhaste ookeanide nimel

Electrolux teeb koostööd merendusorganisatsioonidega Algalita ja 5 Gyres nende missioonil vähendada plastmassprügi hulka maailma ookeanides. Nüüd on tarbijatel võimalus anda enda panus otsustamaks, kui palju peaks Electrolux organisatsioonidele annetama.

Kampaania leiab aset Facebookis ja kauplustes. Facebooki kampaania raames annetab Electrolux 1 euro iga „Like’i“ eest, mis Electroluxi lehele antakse. Veel enam, 1,5% iga Electroluxi Green Range tolmuimeja müügitulust annetatakse samuti uuringute tarbeks.

Elextrolux on Algalita ja 5 Gyres’iga mitmel erineval viisil koostööd teinud alates Vac from the Sea kampaania algusest 2010.aastal. Sel sügisel saavad kampaaniast osa võtta ka tarbijad, omandades võimaluse mõjutada annetatud raha hulka. Iga Like’i eest, mille Electroluxi Facebook’i lehekülg 1. septembrist 30. oktoobrini saab, annetatakse 1 euro mereuuringute tarbeks. (http://www.facebook.com/ElectroluxAppliances)

Alates 2011. aasta juunist annetab Electrolux 1,5% Green Range tolmuimejate müügitulust Euroopas Algalitale ning selle partnerorganisatsioon 5 Gyres’ile.

„Algalita ja 5 Gyres’i poolt tehtud töö plastikjäätmete hulga vähendamiseks meie ookeanides on erakordne, samuti on nende uuringutel ja avastustel hindamatu roll. Oleme uhked võimaluse üle nendega koostööd teha ning oleme kindlad, et praegune kampaania annab meie klientidele meeldiva viisi selles kaasa lüüa ning protsessi mõjutada. Pealegi väärivad Algalita ja 5 Gyres kogu tähelepanu, mida on võimalik saada,“ rääkis Electrolux Eesti juht Andres Kesker.

„Vac from the Sea“ programm

Kampaania toimub „Vac from the Sea“ programmi raames, mis illustreerib Electroluxi pikaajalist pühendumust säästlikkusele, eesmärgiga tõsta teadlikkust suurest vajadusest hoolitseda meie ookeanide eest, vähendades plastikjäätmete hulka. Tarbijate jaoks on ostuotsuse tegemisel säästlikkus oluliseks argumendiks.

„Säästlike toodete loomisest üksi ei piisa. Me soovime kliendile näidata, miks poes jätkusuutlike ostuotsuste tegemine oluline on, ning kuidas igal nende otsusel on positiivne või negatiivne tagajärg. Üks viis selle kommunikerimiseks on tõsta esile Algalita ja 5 Gyres’i kangelasi, teine viis on meelitada tarbijaid jätkusuutlikke tooteid ostma. Praegune kampaania lubab meil mõlemad teguviisid ühendada,“ rääkis Cecilia Nord, Electroluxi asepresident väikeste kodumasinate keskkonnaküsimuste ja jätkusuutlikkuse valdkonnas.

Säästliku äritegevuse vaatepunktist tugineb Electrolux pidevalt kasvavate ülemaailmsete plastikjäätmete varude taaskäitlemisele. Sellegipoolest on kvaliteetsete taaskäideldavate plastikjäätmete hulk piiratud. Vac from the Sea programmile pandi algus 2010.aastal, kui Electrolux tegi koostööd mitmete keskkondlike organisatsioonidega üle terve maailma, kes kogusid ookeanidest plastikjäätmeid. Electrolux kasutas kogutud plastikut tolmuimejate tootmiseks, mille iga mudel sümboliseeris üht ookeanidest ning kehastas Electroluxi visiooni 100% taaskäideldud materjalist toodetud tolmuimejatest.

„Hoolimata plastikjäätmete üleküllusest ookeanides, mis meie meresid ja nende elukeskkondi lämmatab, on plastikjäätmete hulk maismaal piiratud. Vac from the Sea püüab seda olukorda parandada. Meie kolm põhilist eesmärki selle programmi raames on tõsta teadlikkust plastikjäätmete taaskäitlemise vajadusest, innustada tarbijaid taaskäideldud materjalist toodetud seadmeid ostma ning tõsta poliitikute ja ettevõtete huvi investeerida säästlike tootmisvahendite arendusse,“ rääkis Cecilia Nord, Electroluxi asepresident väikeste kodumasinate keskkonnaküsimuste ja jätkusuutlikkuse valdkonnas.

„Kuna meie ettevõte toodab seadmeid miljonite kodude tarbeks, on meil võimalus aidata tarbijaid keskkonnateadlike otsuste tegemisel ning kasutada enda kommunikatsioonikanaleid oluliste küsimuste populariseerimiseks. Plastikjäätmete probleemi teadlikkuse tõstmine on üks oluline missioon paljudest meie jätkusuutlikkuse arengukavas,“ rääkis Electrolux Eesti juht Andres Kesker.

„Meilt küsitakse sageli, miks me seda teeme. Me peame mõistma, et elame piiratud ressurssidega maailmas. Pidevalt kasvav rahvaarv ja tarbimisele orienteeritud elustiil pitsitab niigi hõredaid ressursijääke veelgi. Maailma energiatarbimine kasvab prognoosi järgi 2050. aastaks kahekordseks ning 2025. aastal elab hinnanguliselt kaks miljardit inimest veevaestes regioonides. Energiasäästlikkus ja veevarude eest hoolitsemine peaks seega olema igaühe südameasi,“ ütles Kesker ja lisas, et hinnanguliselt taaskäideldakse vähem kui 5% kogu toodetud plastikust ning suure kodumasinatootjana on Electroluxi vastustus proovida seda muuta.

Säästlikud tooted

20% kodusest energiatarbimisest kulub kodumasinatele. Seetõttu mängib energiasäästlike seadmete valik olulist rolli. Electroluxi Green Range tolmuimejad on valmistatud 70% ulatuses taaskäideldud materjalist ning on kuni 50% energiasäästlikumad kui teised 2000W tolmuimejad. Võimsust on vähendatud, kaotamata imuri ja tolmukogumise võimekust. Kasutades Electroluxi tolmuimejat 10 aastat, ulatub energiasäästlikkusest tingitud CO2 emissiooni kokkuhoid kuni 320kg-ni. Selline hulk CO2 paisatakse õhku, sõites autoga 1918 kilomeetrit. Taaskäideldud plastiku kasutamine hoiab kokku kuni 50% veest ja kuni 90% energiast, mida läheks tarvis uue plastiku kasutamisel.

„Meie jaoks on selge, et säästlikkus on ostuotsuse tegemisel oluliseks argumendiks. Tarbijad uurivad kasutatud materjalide ja tootmisprotsesside kohta ning sunnivad meid läbi mõtlema tootearenduse iga pisimatki faktorit, lähtudes nende mõjust keskkonnale. See on meie jaoks tõeliselt inspireeriv väljakutse,“ sõnas Henrik Troberg, Electroluxi tehnoloogiajuht Premium-klassi ja juhtmevabade toodete kategoorias.

Igal aastal toodetakse 260 miljonit tonni plastikut. Lääne-Euroopas taaskäideldakse sellest vähem kui 20%. Täna valmistab Electrolux enda Green Range tooteid 70% ulatuses taaskäideldud materjalidest – eesmärgiks on viia see number 100%-ni.

Algalita ja 5 Gyres kohta:

Algalita Mereuuringute Fond on Kalifornias resideeriv mittetulundusühing, mis on end pühendanud mereliste keskkondade kaitsele, korraldades uuringuid, pakkudes vastavat haridust ning taastades elukeskkondi. Uurimistöö keskendub plastikjäätmete saastele ookeanides ning ning plastikjäätmete ohtlikule mõjule merekeskkondade, kaasaarvatud jäätmetest lekkivate mürkide levik ning nende mõju inimtervisele.

5 Gyres on Los Angeleses asuv mittetulundusühing, kelle missiooniks on plastikjäätmete saaste uuringud ja kommunikatsioon ülemaailmsel tasemel, samuti loovad nad strateegiaid plastikjäätmete kogumite vähendamiseks maailma viies subtroopilises keerises. Selleks, et tõsta teadlikkust probleemi suurusest, viib 5 Gyres läbi uuringud keeristest läbi seilates ning edastades kogutud informatsiooni trükimeedias ja televisioonis, internetilehekülgedel ja blogides, loengutel ja kooliüritusel ning plastikjäätmete näitusel, mis rändab mööda maailma muuseume, teaduskeskusi ja akvaariume.

Algalita ja 5 Gyres korraldavad ekspeditsioone koostööna ning kutsuvad teadlasi, ajakirjanikke ja meremehi nende missiooniga ühinema.

Save and share this post