Electrolux Newsroom Estonia

Kaasaegse äriinimese kuvand Eestis rõhub hoolitsetud välimusele ja heale huumorisoonele

Photos

Kolmes Balti riigis ellu viidud küsitluse järgi on enda rõivaste ja välimuse eest hoolitsemine hästi oluline kõigile, kes oma äri ajades soovivad edu saavutada. Kuidas aga riideid hooldada nii, et pesumajade kalleid teenuseid saaks vältida või kulutusi nendele vähendada?

Electroluxi toel valminud uuringus “Kaasaegse äriinimese kuvand Eestis ja teistes Balti riikides” küsiti inimeste käest, mida kõike peaks ühe modernse ärimehe või -naise garderoob ja kodune majapidamine sisaldama. Samuti uuriti arvamust selle kohta, missugustele nüanssidele peaksid äriinimesed oma välimuses ja käitumises tähelepanu pöörama. Erinevate riideesemete, aksessuaaride, kodumasinate ja isikuomaduste olulisust paluti hinnata viiepallisel skaalal.

Üldjoontes võib tulemusi pidada etteaimatavateks – hoolitsetud välimus ja teisi inimesi arvestav viisakas käitumine mainitakse kõikides riikides omaduseks, mis seostub kaasaegse ärimehe ja -naise kuvandiga. Samuti peetakse tähtsaks head keeleoskust, naiste puhul kena soengut ja hoolitsetud küüsi. Riideesemetest tähtsaimateks arvatakse triigituid särke, korralikke nahast mustavärvilisi kingi ning meeste puhul hästi istuvat ülikonda või naiste puhul elegantset käekotti.

Rahvuste vahel on aga leida ka nii mõndagi huvitavat ja erinevat. Näiteks:

–          Eestis hinnatakse head huumorisoont palju kõrgemalt (tähtsuse järjekorras 4. kohal) kui Lätis või Leedus (kohad 6.-10. vahel);

–          Tumedat ülikonda hindavad lätlased oluliselt tähtsamaks ärimehe “varustuseks” (4. kohal) kui eestlased ja leedukad seda teevad (7.-8.);

–          Ülikonnaga käsikäes käivad ka stiilsed siidlipsud – neid eeldab või soovitab ärimehel kasutada 77% lätlastest, 68% leedukatest kuid ainult 46% eestlastest;

–          Lätlased ja leedukad riietaksid tumedasse kostüümi ka naise märksa sagedamini (ca 60% sealsetest vastajatest pidid seda kas oluliseks või soovitavaks) kui eestlased (37% nägi kostüümi naisele olulisena või soovitavana);

–          Leedu ärimees peab valdama kõne- ja kirjakeelt laitmatul tasemel. Seda nõudis kõige suurem arv kohalikke vastajaid (82%) ­– Eestis ja Lätis positsioneerus omadus 3. kohale (69%-75% vastajatest).

–          Läti ja Leedu ärinaised on sunnitud pöörama erilist tähelepanu oma maniküürile. Ainult paar protsenti sealsetest vastajatest arvas, et selle tähtsus edukuse ja kaasaegsuse kuvandile on vähene. Eestis ollakse teema osas oluliselt leebemad (10% pidi asja vähetähtsaks).

Ühel meelel ollakse kõigis kolmes riigis sellest, et ulatuslikud teadmised toitudest ja veinidest pole naistele oluline edukalt läbisaamise eeldus. Meeste kohal sama näitaja asetses kõikjal tagant poolt neljandal kohal.

 

Kodumasinad ja koduelektroonika

Kurioosumid jätkusid, kui kolme Balti riigi inimeste käest küsiti kaasaegsesse majapidamisse kuuluvate seadmete olulisust.

Näiteks Lätis on nutitelefon inimestele juba tähtsam kui sülearvuti (kõige tähtsamaks üht või teist hindanud vastajate osakaal 54%-41%), kui jällegi Eestis see jääb veel arvutile all (osakaalus 30-51%) nagu Leeduski (osakaalus 50-52%). Samuti on huvitav fakt see, et eestlaste ja lätlaste jaoks nõudepesumasin on eduka perekonna sümbolina olulisem kui premium-klassi auto.

 

Riiete hooldus, kuidas äriinimesed seda teevad?

Küsitluses uuriti inimeste arvamusi ka alguses mainitud riideesemete – st triiksärkide, pintsakute, kleitide jt sarnaste hoolduse teemal.

Kõige selgem infopuudus kõigi kolme riigi vastajate hulgas oli selles, et turule on tulnud pesumasinaid ja kuivateid, mis professionaalsetele pesumajadele sarnaselt kasutavad rõivaste värskendamiseks, päeva jooksul nendesse kogunenud lõhnade eemaldamiseks ning silendamiseks auru. Ainult Leedus oli robottolmuimeja umbes sama tundmatu.

Siiski, mida vanemad olid vastajad, seda rohkem tunnistasid nad sellise kuivati vajalikkust. Kõige rohkem arvati kuivatit kasulikuks kodumasinaks Leedus, ning seda eriti naised, kellest 23% pidasid kuivatit isegi väga kasulikuks. Eestis pidasid kuivatit väga kasulikuks või kasulikuks kokku 46% vastajatest.

Pesumajad ja hotelliketid üle maailma eelistavad Electroluxi professionaalseid pesusüsteeme. Nendesse arendatud omadused ja funktsionaalsused – nt SteamSystem aurusüsteem, kõige õrnemate kangaste ja rõivade eest hoolitsemist näitav Woolmark Gold sertifikaat ning elektri tarbimist säästev HeatPump-õhksoojuspump ­– on toodud ka uusimatesse Electroluxi kodutarbijatele suunatud pesumasinatesse ja kuivatitesse. Lisainfot loomuliku õrna auru kasutavate uudistoodete kohta leiab Electroluxi Eesti koduleheküljelt www.electrolux.ee.

Tarbijauuring “Kaasaegse äriinimese kuvand Eestis ja teistes Balti riikides” viidi läbi ajavahemikul 09.-16.10.2013 kolmes Balti riigis. Küsitluse tegi uuringufirma SKDS, kes küsis igas riigis 200 mehe ja 200 naise arvamust vanuses 25-55 eluaastat. Vastajad olid töötajad ja/või ettevõtjad, mitte-füüsilise töö tegijad.

 

Kontakt ja lisainfo uuringu kohta:

Timo Raussi

Kommunikatsiooniettevõte In Nomine

Tel. 660 9006

Mobiil 56 57 1400

E-mail: timo@innomine.ee

Save and share this post