Planeta Electrolux España

Ordenados alfabéticamente ‘director marketing’

Fernando Jiménez, director de marketing de Electrolux Home Products

Electrolux Home Products España nombra director de marketing a Fernando Jiménez Delgado