Electrolux Newsroom Lithuania

Buitinės technikos gamintojai susirūpino 20/20/20 energijos taupymo įsipareigojimu

Photos

Vasario 4 d. Europos Sąjunga oficialiai užsibrėžė 20-20-20 tikslą: iki 2020 m. 20 proc. sumažinti šiltnamio dują emisiją (lyginant su 1990 m.), 20% padidinti atsinaujinančių šaltinių dalį bendrame krepšelyje ir 20 % sumažinti energijos suvartojimą.

Prieš šį ES Energetikos forumą, 36 buities prietaisų kompanijų atstovai, tarp kurių buvo ir „Electrolux“ didžiųjų prietaisų vadovas Europai Enderson Guimarães, pasirašė atvirą laišką Europos Sąjungos politiniams lyderiams, raginantį įsipareigoti 2020 m. pasiekti 20% mažesnį energijos suvartojimą.

Laiške, adresuotame Europos Komisijos prezidentui Hermanui Van Rompuy bei ES narių valstybių ir vyriausybių vadovams, išreiškiamas susirūpinimas dabartine Europos energijos efektyvumo ir taupymo politika bei teigiama, kad, Europa šio tikslo greičiausiai nepasieks, jei nedelsiant nebus įdėta pastangų. Tam reikia energijos efektyvumo klausimus iškelti į pirmąją vietą Energijos Strategijos 2020 veiksmų plane.

Taip pat pabrėžiama, jog įsipareigojimas iki 2020 m. sumažinti energijos suvartojimą 20% galėtų geriausiai pasitarnauti ES siekiant pasaulinio lyderio pozicijų, pereinant prie darnios, efektyviai išteklius naudojančios ekonomikos. Ši politika padėtų Europos ekonomikai pasiekti ir trumpalaikių, ir ilgalaikių tikslų.

Jei 20% sumažinimas netaps realiu politiniu įsipareigojimu ir prioritetu, Europa iki 2020 m. greičiausiai pasieks tik pusę pirminio plano. Buitinių prietaisų gamybos lyderiai prašo užtikrinti reikalingą teisinį reguliavimą ir politinius sprendimus bei išreiškia savo techninį pasirengimą siekti užsibrėžtų tikslų.

„Electrolux“ technologiškai pažangiausi modeliai šiandien sunaudoja 70% mažiau energijos nei prieš 15 m. Jei visi Europos gyventojai pakeistų senesnius nei 10-ies metų šaldytuvus į energetiškai taupius, vien Europoje CO2 emisija sumažėtų maždaug 20 mln. tonų per metus, kas atitinka 6% of ES Kyoto tiklsų. Jungtinių tautų klimato konferencijoje COP15, 2009 m. vykusioje Kopenhagoje, „Electrolux“ išreiškė aiškų palaikymą pasaulio CO2 emisijos mažinimui.

Save and share this post