Electrolux Newsroom Latvia

Latvijas studenti gatavojas Design Lab un projicē nākotnes mājsaimniecību vajadzības

Lai labāk sagatavotu industriālā dizaina studentus Latvijā starptautiskajam dizaina konkursam Design Lab, Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA) divu dienu garumā norisinājās radošā darbnīca Design Fictions 2010. LMA funkcionālā dizaina katedra bija pārvērtusies par īstu skudru pūzni, kur pa gaisu gāja šķēres, līme, fotogrāfijas, krāsaini žurnāli un daudz labas idejas. Nīderlandiešu jauno dizaineru Frukjes Slēsvikas (Froukje Sleeswijk) un Jonasa Pieta (Jonas Piet) vadībā LMA 2., 3. un 5. kursa studenti radīja fiktīvas mājsaimniecības un projicēja to vajadzības 2050. gadā.

Nedēļu pirms darbnīcas studenti nodarbojās ar pamatīgu pētniecību – viesojās reālu cilvēku virtuvēs un vēroja, kā tās lieto vecpuiši, pensionētas kundzītes, jauni pārīši un lielākas ģimenes. Atklājumi radās daudz un dažādi, piemēram, vecāka gada gājuma cilvēki praktiski nelieto tvaiku nosūcējus, daudzus cilvēkus uztrauc dzeramā ūdens tīrība un viņi izmanto dažādas metodes tā „nostādināšanai”. Novērojumi tika iemūžināti fotogrāfijās un pierakstos, ko studenti darbnīcās izmantoja kā pamatu prezentāciju veidošanā, no kā tika izveidotas reālistiskas dažādu tipu mājsaimniecības un ieskicēta to ikdiena, vajadzības, sapņi u.tml, kas pēc tam tika analizētas grupu darbā.

Noslēdzoties pirmās dienas praktiskajām aktivitātēm, priekšlasījumu par to, kas nosaka cilvēku izvēles un kādas tās varētu būt nākotnē, sniedza sociālpsihologs, LU pasniedzējs Ivars Austers. Vakara izskaņā iedvesmu darbiem studenti varēja smelties zviedru filmā Kitchen stories, kur stāstīts par pētnieku nedienām, vientuļu vīriešu virtuvju pētīšanā.

Otrā diena radošajā darbnīcā bija vēl lielāks izaicinājums – pēc Electrolux Design Lab konkursa nolikuma jauniegūtās mājsaimniecību dzīves viņiem bija jāpārceļ 40 gadus tālā nākotnē, mēģinot izsvērt, kādi varētu būt izaicinājumi, vajadzības un iespējas cilvēkiem 2050. gadā. Projicēt nākotni palīdzēja gan radošās darbnīcas vadītāji, gan arī klāt pieaicinātie eksperti. Frukje un Jonas piedāvāja septiņus nākotnes scenārijus. Savukārt, eksperti no bioētikas (Signe Mežinska), alternatīvās enerģijas (Līga Grīnberga), ekodizaina (Gunārs Bajārs) un ekoloģijas (Jānis Brizga) jomām rosināja diskusiju par to, kurp vispār dodas cilvēce un planēta.

Dienas noslēgumā, izmantojot fotoaparātu un spēļu figūriņas, studenti izspēlēja savu izvēlēto personāžu nākotnes dzīves un jau radīja vairākas futūristiskas idejas par to, kā nākotnē varētu gatavot, socializēties un dzīvot cilvēki. Tomēr ar šo semināru vēl nekas nebeidzas, jo studenti līdz maijam turpinās attīstīt savas idejas, lai tās iesniegtu starptautiskajam konkursam Electrolux Design Lab.

Uz studentu ideju prezentāciju bija ieradušies arī LMA vadības pārstāvji, Electrolux Latvia direktors, un ar savu klātbūtni pagodinājis arī Nīderlandes vēstnieks, kas ļoti atzinīgi novērtēja studentu idejas un sociāli atbildīgo pieeju.

Par radošo darbnīcu Dizaina fikcijas 2010 var lasīt arī DesignBlog.lv.

Foto no Design Fictions 2010 radošās darbnīcas

Save and share this post