Electrolux Newsroom Latvia

Electrolux Latvia aicina izglītības un ārpusģimenes aprūpes iestādes bērniem un jauniešiem pieteikties atbalstam

Electrolux Latvia aicina līdz 31. maijam pieteikties uzņēmuma atbalstam – Electrolux zīmolu mājsaimniecības ierīcēm, darbinieku brīvprātīgajam darbam un zināšanām. Uz atbalstu var pretendēt vispārizglītojošās pamatskolas, ārpusģimenes aprūpes iestādes bērniem un jauniešiem, arodskolas, kurās ir programmas servisa darbinieku sagatavošanai, kā arī nevalstiskās organizācijas, kas sniedz atbalstu augstākminētajām organizācijām.

Electrolux sabiedrības atbalsta mērķi Latvijā ir veicināt izpratni par mājsaimniecības ierīcēm un to lietošanu pamatskolas vecuma jauniešos, kā arī atbalstīt profesionālās izglītības iestādes, sekmējot jaunu un perspektīvu servisa darbinieku izaugsmi.

Electrolux kā uzņēmumam ir ļoti svarīgi, lai cilvēki attīstās un gūst panākumus, tāpēc atbalstām ne tikai  ārpusģimenes aprūpes iestādes bērniem un jauniešiem, bet arī izglītības iestādes, ieguldot zināšanas, produktus un sniedzot brīvprātīgo darbu.  Electrolux grupas līmenī un Latvijā mērķi un ieceres ir tālejoši, mēs strādājam un domājam ne tikai par šo paaudzi, bet arī par nākamajām paaudzēm – par nākotnes darbiniekiem,” stāsta Electrolux Latvia direktors Eduards Reneslācis.

Pieteikumi atbalstam tiks vērtēti divas reizes gadā – jūnijā un novembrī. Vērtēšanas komisija, ko veidos Electrolux Latvia darbinieki, uzņēmuma sadarbības partneru pārstāvis un izglītības speciālists, pieteikumus vērtēs pēc vairākiem kritērijiem – kā pieteiktais projekts savienojams ar Electrolux Latvia vīziju un atbalsta virzienu, projekta spēju pastāvēt arī pēc atbalsta sniegšanas beigām, kā arī cik liels būs labuma ieguvēju skaits. Izvēloties atbalsta saņēmējus, primāri palīdzība tiks sniegta reģionu pārstāvjiem un tiem, kas līdz šim vēl nav saņēmuši atbalstu no Electrolux Latvia vai starptautiskā Electrolux uzņēmuma.

Electrolux Latvia sabiedrības atbalsta politikas dokuments un saite uz pieteikuma anketu atrodama uzņēmuma interneta vietnē – http://www.electrolux.lv sadaļā Par mums.

Plašākā informācija par Electrolux Latvia Sabiedrības atbalstu:

Kristīne Kirika, kristine.kirika@electrolux.lv, +371 67313626

Save and share this post