Electrolux Newsroom Latvia

Electrolux Latvia iniciatīvā Ilgtspējas indekss iegūst Zelta kategoriju

25. maijā tika paziņoti iniciatīvas Ilgtspējas indekss rezultāti. Neatkarīgi eksperti tirgus attiecībās, stratēģijā, vidē, sabiedrībā un darba vidē Electrolux Latvia sniegumu novērtēja ļoti atzinīgi, ierindojot to starp Zelta uzņēmumiem. Īpaši eksperti atzīmēja Electrolux Latvia labo praksi tirgus attiecību kategorijā, par ko vairāk iespējams uzzināt Ilgtspējas indeksa pārskatā: http://www.slideshare.net/Ilgtspeja/ilgtspjas-indeksa-prskats-2012 (20. slaids).

Uzņēmumi ar Zelta statusu demonstrē atklātību un caurspīdību, visus būtiskākos ilgtspējas aspektus komunicējot publiski. Tie tiecas paplašināt un pielāgot savus riska vadības procesus, iekļaujot tajos būtiskākos korporatīvās atbildības aspektus. Šo uzņēmumu korporatīvās atbildības stratēģija ietver skaidrus un izmērāmus mērķus. Līdz ar Electrolux Latvia zelta kategoriju šogad ieguva arī tādi uzņēmumi kā Latvenergo, Latvija Statoil, Neste Latvija, Rimi Latvija, SEB banka un Swedbank. Zelta grupā iekļuvušie uzņēmumi Ilgtspējas indeksa kritērijus izpilda no 80 līdz 89,9 procentiem. Pirmajos divos Ilgtspējas indeksa norises gados Electrolux Latvia ierindojās sudraba kategorijā.

Vidējais uzņēmumu snieguma rādītājs šogad sasniedza 62%, gada laikā pieaugot par 9 procentpunktiem, tādā veidā apliecinot uzņēmumu attīstību un veiktos uzlabojumus savā darbībā. Uzņēmumu izvērtēšana pēc starptautiskajiem ilgtspējas kritērijiem norisinājās jau trešo reizi, šogad tajā piedaloties 75 Latvijas uzņēmumiem. Ilgtspējas indeksa dalībniekus noslēguma pasākumā sveica iniciatīvas organizatori, kā arī labklājības ministre Ilze Viņķele, vides un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs un ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Pūce.

Balstīts uz starptautiski atzītu metodoloģiju, Ilgtspējas indekss ļauj izvērtēt uzņēmumu darbību piecās jomās – uzņēmuma stratēģija, darba vide, tirgus attiecības, ietekme uz vidi un sabiedrība. Ilgtspējas indeksa iniciatori ir nacionālā līmeņa sociālie partneri – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) un Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK). Indeksa metodoloģiju un projekta vadību nodrošina Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts.

Ilgtspējas indekss Latvijas uzņēmumiem piedāvā iespēju izmantot unikālu stratēģiskās vadības rīku, lai izvērtētu savu darbību, kā arī saņemtu ekspertu ieteikumus turpmākai attīstībai. Savukārt sabiedrība, valsts un nevalstiskās organizācijas var saņemt uzticamu informāciju par uzņēmuma darbību, novērtējot uzņēmuma pūliņus un ieguldījumu Latvijas attīstībā ilgtermiņā.

Save and share this post