Electrolux Newsroom Latvia

Sabiedrības atbalsta programmā Electrolux Latvia palīdzēs īstenot desmit projektus bērniem un jauniešiem

Electrolux Latvia sabiedrības atbalsta 2012. gada rudens programmā atbalstu saņems Latgales reģionālais atbalsta centrs „Rasas pērles” vardarbībā cietušiem bērniem. Uzņēmums nodrošinās sadzīves tehniku dzīves mācības telpas iekārtošanai, kā arī Electrolux Latvia darbinieki sniegs izglītojošas lekcijas, dalīsies personīgajā dzīves pieredzē un piedalīsies brīvprātīgajā darbā mācību telpas iekārtošanā. Papildus daļēji tiks atbalstīti vēl deviņi no vairāk kā septiņdesmit projektiem bērniem un jauniešiem, kas tika iesniegti sabiedrības atbalsta programmā.

„Esam patiesi gandarīti, ka saņēmām vairāk kā septiņdesmit projektu pieteikumus no gandrīz visiem Latvijas novadiem. Vērtēšanas komisijas darbs bija ļoti sarežģīts. Pieteiktie projekti bija vērtīgi. Lai arī pilnībā mēs atbalstīsim augstākā vērtējuma ieguvēju, tomēr pieņēmām lēmumu daļēji atbalstīt vēl deviņus ievērojamu punktu skaitu ieguvušos projektus, gan nodrošinot konkrētas sadzīves tehnikas iekārtas, gan klātienē sniedzot izglītojošas lekcijas,” skaidro Electrolux Latvia vadītājs Eduards Reneslācis.

Uzņēmums daļēji atbalstīs arī pieteikumus, kas tika iesniegti no Kalsnavas pamatskolas, Rubas pamatskolas, Liezēres pamatskolas, Stacijas pamatskolas, Vaiņodes internātpamatskolas, Ezersalas speciālās internātpamatskolas, biedrības „Zvannieku mājas”, biedrības „Bāreņu aprūpes centrs „Kopā ar mums””, VSAC Kurzemes filiāles „Veģi”. Šīs organizācijas tiks nodrošinātas ar atsevišķām sadzīves tehnikas iekārtām un Electrolux Latvia darbinieku izglītojošām lekcijām.

Vērtēšanas komisijā bija Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis Guntis Jurkevičs, sadarbības partnera uzņēmuma „Elux” pārstāvis Raimonds Ušerovskis, korporatīvo attiecību aģentūras „Hauska & Partner” komunikācijas konsultante Kitija Balcare un Electrolux Latvia darbinieki – Eduards Reneslācis, Ilze Riže, Inga Ērgle un Kristaps Meija. Vērtēšanā komisija ņēma vērā tādus kritērijus kā ģeogrāfiskā atrašanās vieta (priekšroka tika dota reģionu pārstāvjiem), projekta ilgtspēja, nozīmīgums vietējā kopienā, labuma guvēju skaits un kopējais iespaids.

Electrolux Latvia atbalsta programmā pieteikumu varēja iesniegt jebkura vispārizglītojošā pamatskola, ārpusģimenes aprūpes iestāde bērniem un jauniešiem, arodskola, kur ir programmas servisa darbinieku sagatavošanai, kā arī nevalstiskā organizācija, kas sniedz atbalstu iepriekšminētajām organizācijām, no visiem Latvijas reģioniem. Bezmaksas atbalsts, uz kuru varēja pretendēt, ir Electrolux tehnikas nodrošinājums, lekcijas un apmācības no Electrolux Latvia darbiniekiem un viņu īstenotais brīvprātīgais darbs.

Pavasara projektu pieteikumu iesniegšana Electrolux Latvia sabiedrības atbalsta programmai notiek līdz 2013. gada 1. maijam. Plašāka informācija par Electrolux Latvia sabiedrības atbalsta politiku pieejama te http://ej.uz/esap2012.

Save and share this post