Electrolux Newsroom Latvia

Electrolux Latvia palīdzēs apgūt dzīves prasmes 9 organizāciju bērniem un jauniešiem

Photos

Ar mērķi sekmēt jaunu un perspektīvu servisa darbinieku izaugsmi un veicināt izpratni par mājsaimniecības ierīcēm un to lietošanu uzņēmums Electrolux Latvia piedalīsies deviņu bērniem un jauniešiem paredzētu projektu īstenošanā. Kopumā Electrolux Latvia Sabiedrības atbalsta pavasara programmā tika iesniegti skolu un organizāciju 48 pieteikumi, no kuriem deviņi tiks pilnībā vai daļēji atbalstīti.

Pilnībā tiks atbalstīts Rubas pamatskolas projekts, bet daļēji uzņēmums atbalstīs arī pieteikumus, kas tika iesniegti no Mārcienas pamatskolas, Mežotnes pamatskolas, Šķibes pamatskolas, Rubas speciālās internātpamatskolas, kā arī no ģimenes krīzes centra „Mīlgrāvis”, biedrības „Centrs Elizabete”, atbalsta centra ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām „Cimdiņš” un no Zantes ģimenes krīzes centra. Electrolux Latvia šīs skolas un organizācijas atbalstīs ar sadzīves tehnikas ierīcēm dzīves prasmju apgūšanai, kā arī atsevišķas skolas un organizācijas varēs uzzināt par Electrolux Latvia darbinieku izaugsmes un pieredzes stāstiem vai noklausīties izglītojošas lekcijas.

„Iesniegtie pieteikumi atklāj, ka skolas un organizācijas arvien vairāk domā ilgtspējīgi, pakāpeniski attīstot konkrētas ieceres un arī atkārtoti piesakot savas idejas atbalsta saņemšanai. Tāpat šoreiz arvien vairāk pieteicēji uzsver energoefektivitātes jautājumus mājsaimniecības tehnikas izmantošanā un vēlmi par šiem jautājumiem uzzināt vairāk, vienlaikus nomainot padomju laika tehniku, kura joprojām tiek izmantota. Prieks, ka atsevišķos pieteikumos parādās radošas idejas, piemēram, recepšu konkursi, kulinārijas pulciņi, nacionālo recepšu apgūšana, bet tomēr ceram, ka skolas un organizācijas nākotnē spēs novērtēt arī brīvprātīgo darbu, ko, kā uzņēmuma darbinieki, esam gatavi sniegt šo pieteikumu īstenošanā,” tā secina Electrolux Latvia Sabiedrības atbalsta programmas koordinatore Ilze Riže pēc visu pieteikumu izvērtēšanas.

Kopumā konkursam tika iesniegti 48 pieteikumi no 36 pamatskolām, 3 internātskolām un 9 ārpusģimeņu aprūpes iestādēm un NVO. Pieteikumi tika iesniegti no 31 Latvijas novada, visvairāk pārstāvot Rīgas un Liepājas pilsētās, kā arī Saldus, Madonas, Alūksnes, Bauskas, Rēzeknes, Ventspils un Grobiņas novadus.

Vērtēšanas komisijā bija Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis Guntis Jurkevičs, sadarbības partnera uzņēmuma „Aktivserviss” pārstāvis Ainārs Ločmelis, korporatīvo attiecību kompānijas „Hauska & Partner” komunikācijas konsultante Kitija Balcare un Electrolux Latvia darbinieki – Jānis Cimdiņš, Inga Ērgle un Ilze Riže. Vērtēšanā komisija ņēma vērā tādus kritērijus kā projekta ilgtspēja, nozīmīgums vietējā kopienā un kopējais iespaids.

Electrolux Latvia atbalsta programmā pieteikumu varēja iesniegt jebkura vispārizglītojošā pamatskola, ārpusģimenes aprūpes iestāde bērniem un jauniešiem, arodskola, kur ir programmas servisa darbinieku sagatavošanai, kā arī nevalstiskā organizācija, kas sniedz atbalstu iepriekšminētajām organizācijām, no visiem Latvijas reģioniem. Bezmaksas atbalsts, uz kuru varēja pretendēt, ir lekcijas un apmācības no Electrolux Latvia darbiniekiem un viņu īstenotais brīvprātīgais darbs, kā arī Electrolux tehnikas nodrošinājums.

Rudens projektu pieteikumu iesniegšana Electrolux Latvia sabiedrības atbalsta programmai notiek līdz 2013. gada 1. novembrim. Plašāka informācija par Electrolux Latvia sabiedrības atbalsta politiku pieejama te http://ej.uz/sap2013.

Save and share this post