Electrolux Newsroom Latvia

“Electrolux Latvia” atbalsta 8 bērnu un jauniešu organizāciju dzīves prasmju projektus

Photos

Ar mērķi sekmēt jaunu un perspektīvu servisa darbinieku izaugsmi un veicināt izpratni par mājsaimniecības ierīcēm un to lietošanu uzņēmums Electrolux Latvia piedalīsies astoņu bērniem un jauniešiem paredzētu projektu īstenošanā. Kopumā Electrolux Latvia Sabiedrības atbalsta rudens programmā tika iesniegti 52 skolu un organizāciju pieteikumi, no tiem tiks atbalstīti astoņi projekti.

Lielāko atbalstu šoreiz saņems Eglaines pamatskolas un Stiklu internātpamatskolas projekti. Tāpat atbalstu saņems arī projekti, kas tika iesniegti no Raudas internātpamatskolas, Jelgavas 4. sākumskolas, Biķernieku pamatskolas, Jersikas pamatskolas, biedrības „Radošā apvienība jauniešiem Trepes un no Latvijas Sarkanā Krusta Dobeles komitejas Elejas nodaļas. Electrolux Latvia šīs skolas un organizācijas atbalstīs ar sadzīves tehnikas ierīcēm dzīves prasmju apgūšanai, kā arī ar labāko projektu iesniedzējiem Electrolux Latvia darbinieki dalīsies izglītojošos un praktiskos padomos un pieredzes stāstos.

„Izvērtējot visus šī gada pieteikumus, secinājām, ka skolas un organizācijas domā ne tikai par mājturības kabinetu uzlabošanu vai kādu konkrētu sadzīves tehnikas produktu, kas ikdienā pietrūkst, bet arī par jauniem veidiem, kā veicināt skolēnu un vietējās kopienas dzīves prasmes, ilgtermiņā uzlabojot to dzīves kvalitāti. Daudzām skolām aktualitāti nezaudē energoefektivitātes jautājums, kas atklāj, ka daudzviet joprojām tiek izmantota padomju laika tehnika, kuru projektu pieteicēji vēlas mainīt, vienlaikus izglītojoties par efektīvu un drošu tehnikas lietošanu ikdienā,” tā secina Electrolux Latvia Sabiedrības atbalsta programmas koordinatore Ilze Riže pēc visu pieteikumu izvērtēšanas.

Kopumā konkursam tika iesniegti 52 pieteikumi no 34 pamatskolām, astoņām internātpamatskolām, vienas profesionālās vidusskolas un deviņām ārpusģimeņu aprūpes iestādēm un NVO. Pieteikumi tika iesniegti no 33 Latvijas novadiem, visvairāk pārstāvot Rīgas, Madonas, Jelgavas un Daugavpils novadus.

Vērtēšanas komisijā bija Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis Guntis Jurkevičs, sadarbības partnera uzņēmuma „H220” pārstāvis Edgars Rusiņš, korporatīvo attiecību aģentūras „Hauska & Partner” konsultante Kitija Balcare un Electrolux Latvia darbinieki – Jānis Cimdiņš, Mārtiņš Gulbis, Edgars Grieznis un Ilze Riže. Vērtēšanā komisija ņēma vērā tādus kritērijus kā projekta ilgtspēja, nozīmīgums vietējā kopienā un kopējais iespaids.

Electrolux Latvia atbalsta programmā pieteikumu varēja iesniegt jebkura vispārizglītojošā pamatskola, ārpusģimenes aprūpes iestāde bērniem un jauniešiem, arodskola, kur ir programmas servisa darbinieku sagatavošanai, kā arī nevalstiskā organizācija, kas sniedz atbalstu šīm organizācijām, no visiem Latvijas reģioniem. Bezmaksas atbalsts, uz kuru varēja pretendēt, ir lekcijas un apmācības no Electrolux Latvia darbiniekiem un brīvprātīgais darbs, kā arī Electrolux tehnikas nodrošinājums. Plašāka informācija par Electrolux Latvia sabiedrības atbalsta politiku pieejama te http://ej.uz/sap2013.

 

Save and share this post