Electrolux Newsroom Norway

Archive for March, 2009

Oppklarende melding vedrørende oppvaskmaskiner med mulig brannrisiko

Electrolux har i over ett år gjort publikum oppmerksom på et mulig sikkerhetsproblem for enkelte av selskapets oppvaskmaskiner. Gjennom annonsering i riksdekkende medier, informasjon på selskapets nettside og direkte kontakt med forhandlere og berørte forbrukere, er kartleggingsarbeidet nå snart i havn.