Electrolux Newsroom Norway

Oppklarende melding vedrørende oppvaskmaskiner med mulig brannrisiko

Electrolux har i over ett år gjort publikum oppmerksom på et mulig sikkerhetsproblem for enkelte av selskapets oppvaskmaskiner. Gjennom annonsering i riksdekkende medier, informasjon på selskapets nettside og direkte kontakt med forhandlere og berørte forbrukere, er kartleggingsarbeidet nå snart i havn.

Foreløpig er det avdekket 16 tilfeller av sotskader. Ingen av disse tilfellene har ført til brann. Selskapets servicepersonell har utbedret feilen og byttet ut den aktuelle komponenten. For å være på den sikre siden vil 5600 maskiner undersøkes. Selskapet poengterer at faren for brann er liten, men ønsker å ta sine forhåndsregler med nevnte tiltak. Det er sannsynligvis også kun en liten andel av alle disse apparatene som vil være berørt av denne komponentfeilen.

– Vi anser brannrisikoen som liten, men ønsker å ta våre forhåndsregler. Derfor har vi bedt forbrukerne om å kontakte vår serviceorganisasjon slik at vi kan kontrollere, og om nødvendig, skifte ut en komponent i dette produktet, sier ettermarkedssjef Jan Vidar Olsen i Electrolux Home Products Norge.

Det har vært en tidkrevende prosess for selskapet å finne fram til alle eierne av disse maskinene. Gjennom kundelister fra større kjeder, direkte kontakt med forhandlere, egne informasjonskampanjer på nettsiden og direkte henvendelser fra publikum, har selskapet likevel vært i kontakt med flere tusen forbrukere allerede.

Eiere av berørte maskiner får utbedret eventuelle feil og mangler vederlagsfritt fra selskapets servicepersonell.

Forbrukerne kan taste inn produktkodenummeret (PNC) på Internett under følgende adresse; www.electrolux.no og kontrollere hvorvidt deres produkt er berørt av denne sikkerhetsmeldingen.

Forbrukerne skal ikke benytte produktet, eller forsøke å reparere noe på egen hånd, før Electrolux’ servicepersonell har kommet på besøk for en sikkerhetssjekk av produktet. Alle berørte maskiner skal slås av, men man trenger ikke å ta ut strømkontakten.

Ingen produkter som er kjøpt før juni 2006 eller etter juni 2007 er berørt av dette potensielle problemet.

Modellkategori, PNC og serienummer kan identifiseres på et merke plassert på høyre side av døren til oppvaskmaskinen.

Telefonnummeret og e-post til Electrolux’ serviceorganisasjon er 21 00 48 70 / oppvask@aditro.com. Vi ber om at PNC, modell- og serienummer holdes klar ved telefonhenvendelse til dette servicenummeret.

Save and share this post