Electrolux Newsroom Norway

”Autosensor”– spionerer på oppvasken og vannforbruk

En lysstråle i vannsensoren sjekker vannets smussgrad under programforløpet for å bestemme vasketemperaturen.- Sensoren gjenkjenner vannets kvalitet, og skifter ut vannet etter skylling om vannet ikke er rent nok. Ved behov legger den også til en skylling når dette er nødvendig. Dette gjøres gjerne når oppvasken er full, og når vannet er spesielt skittent. Sensoren avgjør hvilken tid og temperatur (45 til 70°C) som vil gi det beste vaskeresultatet, sier produktsjef Hans Erik Standal i Electrolux Home Products Norway.

Nyere oppvaskemaskiner forbruker i gjennomsnitt kun 12-14 liter vann per fylte maskin. Vasker man opp for hånd vil vannforbruket til sammenligning utgjøre i overkant av 100 liter vann for samme mengde oppvask. En automatisering av hvilke vaskeprogrammer som til enhver tid gir det beste vaskeresultatet vil bidra til ytterligere reduksjon i vannforbruket.

– Utviklingen av slik teknologi er et viktig ledd i selskapets satsing på miljø- og energieffektive husholdningsapparater, sier administrerende direktør Arne Håkon Burdal i Electrolux.

Save and share this post