Electrolux Newsroom Norway

Nordmenn flinke på El-retur

I følge undersøkelsen oppgir hele 50 prosent av de spurte at de leverer utrangerte El-produkter til gjenvinning på miljøstasjon. 30 prosent leverer direkte til forhandler. Kun 8 prosent plasserer slikt avfall ved nærmeste container, eller lar det stå hjemme til noen kommer å henter det.- Dette er positive tall som viser at nordmenn generelt er miljøbevisste. Når man ikke trenger å betale for å kaste utrangerte El-produkter, vil det bli mer attraktivt å benytte seg av denne ordningen. Stadig færre velger lettvinte løsninger som å sette igjen slikt avfall ved siden av offentlige søplebøtter, containere eller andre tilfeldige deponier, sier administrerende direktør Arne Håkon Burdal i Electrolux Norge.

Norsk Elretur gjorde en tilvarende undersøkelse i 2006 hvor kun hver fjerde person i alderen 16- 24 år, benyttet returordningen for å kvitte seg med små elektronikkprodukter. I motsetningen til i 2006-undersøkelsen favner denne undersøkelsen alt elektronisk avfall. Denne undersøkelsen viser imidlertid at de yngste i aldersgruppen 18-24 år faktisk er de hyppigste brukerne av offentlige miljøstasjoner. Hele 60 prosent blant de yngste leverer El-avfall for gjenvinning på miljøstasjonen.

– Sistnevnte undersøkelse gir oss ikke fordelingen på hva folk gjør med ulike elektriske produkter, slik Elretur’s undersøkelse viste i 2006. Det er likevel positivt at de yngste, på generelt grunnlag, er minst like hyppige brukere av returordningen som øvrige aldersgrupper, sier Burdal.

Selv om svært få lagrer El-avfall hjemme, eller plasserer avfallet ved siden av nærmeste container, er andelen som velger slike “lettvinte løsninger” høyest i de eldste aldersgruppene.

– Det er ikke nødvendigvis galt å oppbevare utrangerte El-produkter hjemme, dersom de blir hentet og fraktet til forhandler eller miljøstasjon på et senere tidspunkt. Dersom man rekvirerer henting av slikt avfall fra forhandler må man imidlertid påregne å betale et transportgebyr for denne tjenesten. Frakter man det selv er det gratis. Verre er det å bare sette fra seg slikt avfall på tilfeldige steder, men dette er det heldigvis svært få som gjør, sier Burdal.

Undersøkelsen viser ellers at folk er meget tilfreds med dagens El-returordning. Hele 50 prosent av befolkningen er svært tilfreds eller ganske tilfreds med ordningen. Kun 13 prosent er svært utilfreds eller ganske utilfreds. Mest tilfreds er de eldste aldersgruppene.

I følge tall fra retursystemene og Statens Forurensingstilsyn har innsamlingen av elektronisk avfall, målt i antall tonn årlig, økt fra 10 000 tonn i 1999, til 150 000 tonn i 2008.

Den landsrepresentative undersøkelsen ble gjennomført i uke 25, og 1012 personer ble spurt over telefon.

For flere detaljer om utviklingen av innsamlet EE avfall i Norge, se www.miljostatus.no.

Save and share this post