Electrolux Newsroom Norway

” Rendez-Vous” – fra kjøkkenbord til bordkjøkken!

Electrolux la nylig frem en omfattende trendrapport. Den viser blant annet at forbrukerne vil etterspørre flere ”flexi”-løsninger i hjemmet. Som svar på fremtidens trender har selskapet nå utviklet det unike designkonseptet ”Rendez Vous”– Et ”alt i ett” – spisebord som kan benyttes til både underholdning, matlaging og bespisning.

Trendrapportens hovedkonklusjon er krystallklar. Forbrukerne ønsker seg et ”flexi” hjem, som fyller flere funksjoner og ivaretar individuelle forbrukerbehov. Dette har også vært drivkraften bak utviklingen av det unike designkonseptet ”Rendez-Vous”.

– Trendrapporten har vært retningsgivende for selskapets nye og dristige designkonsepter. Kombinasjonen av forskning og design skal synliggjøre hvordan Electrolux omsetter anvendt forskning i praksis, sier global markedsdirektør Johan Almquist i Electrolux.

– Rendez-vous er det første interaktive bordet som kombinerer bespisning, sosial omgang og underholdningsaktiviteter, sier global design sjef Henrik Otto i Electrolux.

Alt på samme bord

Bordets overflate er laget i glass og avgir elektrisk energi basert på sensorteknologi. En slitesterk coating gjør overflaten motstandsdyktig mot riper. Den kan anvendes som induksjonssone ved matlaging, eller som laderstasjon for mobiltelefon, bærbare datamaskiner, eller andre elektroniske komponenter. Lading starter umiddelbart når komponentene legges på bordplaten.

Tilsvarende, når gryter, stekepanner og kasseroller plasseres på et bestemt sted på bordet aktiveres induksjonssonen på disse stedene. Under bordet er det tilrettelagt for flere moduler med plass til ovn, kjøleskap eller andre husholdningsapparater. Modulene kan tilpasses individuelle brukerbehov. Modulene har en skyvemekanisme hvor husholdningsapparatene kan ”skjules” under bordet ved bespisning. Kommunikasjon med bordets funksjoner foregår gjennom et lysbasert kontrollpanel.

Rendez-Vous er foreløpig et ferdig utviklet designkonsept, men er foreløpig ikke satt i produksjon.

Bilder av “Rendez-Vous” kan lastes ned på lenken: http://filer.nucleus.no/Elux_Rendez_Vous

Trendrapportens hovedkonklusjoner

Inspirasjon for det unike designkonseptet Rendez-Vous er hentet fra trendrapportens hovedkonklusjoner. Disse kan oppsummeres i følgende fem punkter.

• I global målestokk blir husstandene stadig mindre, både når det gjelder boareal og antall medlemmer i hver husholdning. Utviklingen av multefunksjonelle interiørkonsepter er en måte å møte den nye arealutfordringen på.

• Forbrukerne har langt større tilgang til informasjon om produkter og tjenester. Internett og utviklingen av mobile tjenester og produkter gjør at fremtidens forbrukere alltid vil ha informasjon lett tilgjenglig og i umiddelbar nærhet.

• Dagens, og fremtidens forbrukere ønsker å foreta selvstendige valg og krever produkter og tjenester som kan tilpasses individuelle behov.

• Hjemmet blir ikke bare et fysisk sted, men blir mer et konsept som fyller flere funksjoner- en slags multi- arena. Hjemmet blir ikke bare et sted for avkobling og familiehygge men like mye en underholdningsarena.

• Kjøkkenet har i mange sammenhenger overtatt oppholdsrommets (stuens) rolle som stedet der vi omgås med familie og venner, et sosialt samlingssted.

Save and share this post