Electrolux Newsroom Norway

Electrolux deler ut 25.000 til Gatebarnas far på Gjøvik

– Årets vinner er et eksempel på at norske ildsjeler gjør en formidabel innsats også for vanskeligstilte ute i distriktene, sier markedssjef Lene Holtan i Electrolux, som står bak kampanjen.

22 kandidater ble nominert til årets pris. Juryens valg falt på Gatebarnas far på Gjøvik for organisasjonens særskilte og utrettelige innsats for vankeligstilte i distrikts- Norge over flere år.

– Vi er svært takknemlige for denne prisen som vil gjøre det videre arbeidet lettere for oss. Pengene skal benyttes til ny vaskemaskin og tørketrommel, sier Fladvad. – Når det er kaldt ute er det viktig å få delt ut varme klær til rusmisbrukerne og andre vanskeligstilte så fort som mulig. Klærne vi samler inn må vaskes og tørkes fortløpende.

Gatebarnas far fikk overrakt prisen 15. desember 2009. Organisasjonen fikk også overrakt et assortert utvalg av fersk julemat som skal bidra til en hyggelig julemarkering for organisasjonens mottakere.

En moderne Robin Hood
Hver torsdag stiller Jack på Gjøviks busstasjon og gir en håndsrekning til distriktets vanskeligstilte. Resten av uka benytter han og hans gode hjelpere til å samle inn mat, drikke, klær, pakker og andre livsnødvendigheter fra distriktets bedrifter og privatpersoner.

– Jack er en moderne Robin Hood. Han hjelper ikke bare de vanskeligstilte, men sørger også for at de som har mye, deler med dem som har mindre, sier Holtan.

Organisasjonens innsats viser at fattigdom ikke bare gjør seg gjeldende i de store byene. Også i distriktene må frivillige trå til for å hjelpe vanskeligstilte med livets nødvendigheter.

– Utdelingen av ”Thinking of you”-prisen skal bidra til positiv oppmerksomhet rundt det flotte frivillighetsarbeidet som utrettes hver dag for vanskeligstilte over hele landet. Denne prisen retter fokus på fattigdom i Norge som dessverre ikke bare gjør seg gjeldende i de store byene, men også ute i distriktene, sier Holtan. Gatebarnas far er en verdig vinner av årets pris.

Stort engasjement
Thinking of you-prisen deles ut hvert år til en organisasjon eller person som gjør en frivillig innsats for andre mennesker. I år er prisen innrettet mot fattig-Norge.

Kontaktinformasjon Electrolux:
Lene Holtan, Marketing Manager
Electrolux Home Products Norway AS
Tlf: 22 63 55 77
E-mail: lene.holtan@electrolux.no

Kontaktinformasjon Gatebarnas Far:
Jack Fladvad
Tlf: 99479605

Save and share this post