Electrolux Newsroom Norway

En av fem krangler ukentlig om husarbeidet. «Menn bør gi gulvvask som Valentinergave»

Over halvparten av de spurte oppgir at fordelingen av husarbeid fører til konflikter i hjemmet. Hvem femte oppgir at de krangler om huslige sysler ukentlig eller oftere, og verst er det blant de yngste. For de yngste mellom 18-24 år oppgir hver tredje at de krangler om husarbeidet daglig.

Verst går det ut over parforholdet når vaskejobben eller støvtørkingen skal fordeles. Dette er husarbeid som i størst grad fører til konflikter i hjemmet. Hele 35 prosent opplyser at de krangler om disse oppgavene.

– Selv om de store hvitevareselskapene har utviklet mer moderne apparater som skal gjøre husarbeidet mer effektivt, kommer man fortsatt ikke utenom «manuell» innsats på enkelte områder, som for eksempel gulvvask og støvtørking. Derfor det kanskje ikke så rart at fordelingen av nettopp disse oppgavene skaper mest gnisninger i hjemmet, sier markedssjef Lene Holtan i Electrolux Norge.

Gi gulvvask som Valentinergave

Resultatet fra undersøkelsen viser at det fortsatt er kvinner som tar den største byrden i hjemmet. For de som bruker over 1 time på husarbeid daglig er andelen kvinner over 80 prosent mot 60 prosent menn.

– Fortsatt gjør kvinner vesentlig mer husarbeid enn menn. Dette viser at det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret i aller høyeste grad er til stede i norske hjem. Skal man som mann imponere sin kjære på Valentinerdagen kan man jo tilby noen timers ekstra innsats i huset, sier Holtan.

Jørgen Lorentzen er forsker ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. Han synes det er en god idè å gi en hjelpende hånd i hjemmet som gave på Valentinerdagen.

– Selv om menn på mange områder har blitt flinkere til å hjelpe til hjemme, er det fremdeles en skjevdeling når det gjelder renhold i hjemmet som husvask, støvsuging og klesvask. På disse områdene er det helt klart kvinner som fremdeles gjør mest, sier Lorentzen.

Men Lorentzen fraråder at bidraget i hjemmet blir det han kaller en engangsforestilling.

– Det er for svakt. Menn kan bli bedre og bør skjerpe seg i forhold til deltagelse i hjemmet. Menn som er glad i partneren sin bør gi en avtale om et fast opplegg for fordeling av husarbeid i hjemmet som begge er fornøyd med. Det vil lønne seg også på lang sikt i form av et bedre og lykkeligere samliv, mener Lorentzen. – Dette kommer selvsagt i tillegg til å lage en bedre middag og baking av boller og kaker på førstkommende søndag, sier han.

Aldersmessig er det de yngste som gjør minst husarbeid. For de mellom 18-24 år oppgir 33, 7 prosent at de kun gjør inntil 15 minutters innsats i huset daglig. En av fem i samme alderskategori oppgir at de aldri gjør husarbeid.

Save and share this post