Electrolux Newsroom Norway

Induksjonstopp for flate former og ovale gryter

Photos

I stedet for tradisjonelle varmesoner, lanserer Electrolux Infinite koketoppen som gir maksimal fleksibilitet i matlagingen. En nyutviklet sensorteknologi sørger for automatisk tilpasning etter kasserollestørrelse og form, og sørger for jevn oppvarming når markeringen på keramikktoppen er dekket.

– Med denne induksjonstoppen kan man fritt velge kjeler og kasseroller i ønsket form og størrelse. Dette er en stor fordel i tilfeller hvor man lager mat med mang

Infinite#1_400x300

e ulike størrelser på kjeler og panner, sier produktsjef Terje Eriksen i Electrolux Norge.

Induksjonstoppen har fire separate soner som takler kjeler med størrelse fra 12,5cm til 21cm. Det er også mulig å kjøre 2 soner samtidig dersom man for eksempel varmer opp en fiskekjele. Betingelsen for at sonene skal fungere er at det krysset som er angitt på keramikktoppen er dekket av kokekaret.

Om Infinite
Én variant av Infinite koketoppene kommer med et stort fargedisplay som gjør det enkelt å lese av valgt temperatur og valgte funksjoner. Koketoppen har et elektronisk kontrollpanel, med lettforståelige symboler og informativ tekst.Infinite#2_400x240

De ulike funksjonene aktiveres ved lett berøring. Touchbetjeningen gir også en helt slett flate som er enkel å holde ren. En nyutviklet sensorteknologi sørger for automatisk tilpasning etter kasserollestørrelse og form. Denne nye Infinite toppen kommer med 4 induksjonssoner med Booster og er 78cm bred.

Sikkerhetsmessig vil strømtilførselen automatisk kuttes etter en viss tid (avhengig av innstilt effekt). Restvarmeindikatoren vil med varierende rødintensitet indikere hvor varm sonen er.

Med fasettslipte kanter får toppen et eksklusivt preg, og rengjøringen blir enkel og effektiv.

Induksjonstoppen Electrolux Infinite EHD80300PS er tilgjengelig på det norske markedet fra 1. mars 2010 og vil ha en veiledende utsalgspris på ca.17000 kroner.

For nedlasting av bilder til fri bruk, benytt følgende lenke:

http://filer.nucleus.no/Elux_infinite

For mer informasjon kontakt Terje Eriksen, produktsjef Electrolux Home Products Norway. Tlf: +74 22 63 55 93, mob: + 47 906 83 201, e-post: terje.eriksen@electrolux.no

Save and share this post