Electrolux Newsroom Norway

Slik blir hvitevarene om 40 år