Electrolux Newsroom Norway

Plastavfall fra havet blir støvsugere

På verdenshavene flyter enorme mengder søppel, og spesielt plast er et stort miljøproblem. Gjennom den verdensomspennende kampanjen «Vac from the Sea» skal Electrolux samle plastavfall fra havet og lage støvsugere av det.

.

Målet med kampanjen er å skape oppmerksomhet rundt spørsmålet om plastforurensning og samtidig bekjempe knapphet på gjenvunnet plast som trengs for å lage bærekraftige hvitevarer. Det anslås i dag at mindre enn én prosent av all plast gjenvinnes.
kart_vac_from_the_sea

– I verdenshavene er det rene øyer av plast og flere av disse «plastøyene» er større enn den amerikanske delstaten Texas. Likevel sliter vi på land med å få tak i nok resirkulert plast til å dekke etterspørselen etter bærekraftige støvsugere, sier Cecilia Nord, Vice President, Floor Care Miljø i Electrolux.

Dykking, fiske og rensing for plast

Planen er å lage et begrenset antall støvsugere fra plastavfall hentet fra Stillehavet, Det Indiske hav, Atlanterhavet, Middelhavet, Østersjøen og Nordsjøen. På www.electrolux.se/Innovation/Campaigns/Vac-from-the-sea/ kan du følge kampanjen, samt finne inspirasjon til hvordan du selv kan engasjere deg i dette viktige prosjektet. For å spre budskapet vil de resirkulerte støvsugerne markedsføres aktivt overfor politikere og forbrukere.

– Hvordan vi samler opp plasten fra havene vil variere i forhold til hvilket område av verden vi befinner oss i; fra dykking etter plast til å samle plast på strendene. Vi vil jobbe tett sammen med frivillige og eksperter som lever nært innpå plastforurensingene eller som arbeider med dette problemet, sier Cecilia Nord.
Ut fra havet – inn i syklusen vac_from_the_sea
Electrolux ser en naturlig gevinst ved å få plast vekk fra havet og inn til syklusen for resirkulering.

– Jo mer råstoffer vi gjenvinner, jo flere bærekraftige apparater kan vi sette i produksjon. Våre ingeniører har så langt lykkes med å benytte 70 prosent resirkulert plast i vår eksisterende «grønne støvsugerserie», men ambisjonen er selvsagt 100 prosent resirkulert plast – og det i alle våre produkter, sier Jonas Magnusson, Produkt- og markedsansvarlig hos Electrolux.

Usikker tilgang på råvarer

Den største barrieren for å øke andelen resirkulert plast, er den usikre tilgangen til resirkulert råstoff. Resirkuleringsindustrien satser mye på forskning og utvikling, men skal verden lykkes med å få resirkuleringssyklusen til å fungere, må ubalansen mellom tilbud og etterspørsel på råvarer utjevnes. I tillegg må forbrukernes holdninger endres, samt at tersklene for gjenvinning må bli lavere.

– Dette problemet er altfor viktig til å bli overlatt kun til politikerne. Både forbrukere, bedrifter og politikere er ansvarlige for miljøtruslene i verdenshavene, og siden vårt selskap leverer husholdningsapparater og artikler til millioner av hjem verden over, har vi også en mulighet til å øke bevisstheten og påvirke forbrukernes holdninger og beslutninger, sier Cecilia Nord.

Pressebilder for kampanjen kan lastes ned på http://filer.nucleus.no/Elux_Vacfromthesea

Save and share this post