Electrolux Newsroom Norway

Barn samler plast for kreativ gjenbruk

Den 13. oktober vil 30 norske barnehager over hele landet sette av en dag i naturens og miljøets tegn. Barna skal samle inn plastavfall som de senere skal bruke til kreativt etterarbeid. De skal nemlig lage «resirkulerbare støvsugere». De fineste blir premiert med bærekratige produkter fra Electrolux.

Plastavfallet representerer en av de største truslene mot det maritime miljøet i verdenshavene. Enkelte steder flyter rene “plastøyer” på størrelse med Norges flateareal. For at politikerne og resirkuleringsindustrien skal «våkne», har Electrolux, gjennom kampanjen «Vac from the Sea», samlet inn plastavfall fra verdenshavene. Selskapet vil nå lage bærekraftige støvsugere av det de har samlet inn.[singlepic id=6115 w=320 h=240 float=right]

Gode holdninger og kreativitet

– Siden selskapet ønsker et bredt engasjement rundt dette problemet er det helt naturlig at vi har invitert norske barn til å delta i dette viktige miljøarbeidet. Kombinasjonen av barnas gode holdninger og deres kreativitet gjør målgruppen til en meget viktig ambassadør i kampen for et bærekraftig miljø, sier Product Line Manager Nina Lorentzen i Electrolux Norge.

13. oktober vil 30 barnehager  over hele landet sette av en dag i naturens og miljøets tegn. Barnehagene vi gå ut i naturen for å samle inn plast før snøen kommer. Plasten de samler inn skal benyttes for et kreativt etterarbeid hvor barna selv skal lage sine egne ”resirkulerte” støvsugere. Vinneren mottar bærekraftige støvsugere fra Electrolux.

For lite plast

Industrien har i økende grad tatt på seg et ansvar for å utvikle og produsere bærekraftige produkter for forbrukerne. I dag gjenbrukes dessverre en forsvinnende liten del av all plasten som produseres. For at industrien skal kunne produsere bærekratige produkter i fremtiden, er det helt avgjørende at plastavfall i større grad resirkuleres for gjenbruk.

– Jo mer råstoffer vi gjenvinner, jo flere bærekraftige apparater kan vi sette i produksjon. Våre ingeniører har så langt lykkes med å benytte opptil 70 prosent resirkulert plast i vår eksisterende «grønne støvsugerserie», men ambisjonen er selvsagt 100 prosent resirkulert plast – og det i alle våre produkter, sier Lorentzen.

Mindre enn 1% plast gjenvinnes i dag

Målet med kampanjen er å skape økt oppmerksomhet rundt spørsmålet om plastforurensning og samtidig bekjempe knapphet på gjenvunnet plast som trengs for å lage bærekraftige hvitevarer. Det anslås i dag at mindre enn én prosent av all plast gjenvinnes.

– Dette problemet er altfor viktig til å bli overlatt kun til politikerne. Både forbrukere, bedrifter og politikere er ansvarlige for miljøtruslene i verdenshavene. Siden vårt selskap leverer husholdningsapparater og artikler til millioner av hjem verden over, har vi gjennom denne kampanjen en mulighet til å øke bevisstheten og påvirke forbrukernes holdninger og beslutninger, sier Lorentzen.

Pressebilder fra “Vac from the sea” kampanjen kan lastes ned her:

http://filer.nucleus.no/Elux_Vacfromthesea

Save and share this post